Pentru a armoniza legislaţia naţională cu cea europeană în privinţa normelor referitoare la denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, s-a emis un nou ordin de ţară, care va transpune Directiva 2014/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea.

Potrivit reglementărilor, pe etichetă sunt indicate ţara sau ţările de origine unde s-a recoltat mierea (în cazul în care mierea provine din mai multe state membre sau ţări terţe, menţiunea obligatorie a ţărilor de origine se poate înlocui cu următoarele menţiuni, după caz: “amestec de miere provenită din UE”, “amestec de miere provenită din afara UE” sau “amestec de miere provenite din UE şi din afara UE”.
De asemenea, polenul, fiind un element constitutiv natural specific al mierii, nu va mai fi considerat ingredient. Astfel nu se poate îndepărta nici polenul şi nici orice alt element constitutiv specific al mierii, cu excepţia cazului în care acest lucru nu poate fi evitat în momentul îndepărtării materiilor străine organice sau anorganice.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}