Ultima modificare a legii privind statutul muncitorilor „autónomos” aduce o serie de îmbunătățiri și facilități fiscale care erau cerute de multă vreme de reprezentanții acestui sector.

Peste 35 de mii de români sunt înregistrați ca „autónomos” și își desfășoară activitatea de muncă în Spania în regimul de persoană fizică autorizată.

Persoanele fizice autorizate din Spania, așa-numiții „autónomos”, au dreptul, prin noua lege intrată în vigoare în această toamnă, să deconteze o parte din cheltuielile curente, dacă lucrează de acasă. Astfel, facturile de apă, curent electric, gaz, telefon și internet pot fi decontate parțial. Noua lege prevede aplicarea unui procent de 30% pentru aceste cheltuieli.

Pentru exemplificare, să presupunem că persoana fizică autorizată își desfășoară activitatea într-o locuință de 120 de metri pătrați, din care 30 de metri sunt destinați muncii sale.
Pentru o factură de apă cu suma de 150 de euro, de exemplu, persoana fizică autorizată poate deduce următoarea sumă: 150×0, 25×0,3= 11,25 euro, adică 7,5% din suma totală. Calculul se face ținând cont, așadar, de suprafața spațiului în care lucrează autonomo, 0,25 reprezentând un sfert din cei 120 de metri de locuință, iar 0,3 fiind procentul de 30% exprimat numeric.

O altă cheltuială deductibilă este, începând din octombrie 2017, suma destinată consumului zilnic de cazare și masă, în cazul unei deplasări în afara localității de rezidență. Condițiile sunt următoarele:

– Plățile să fie realizate la bar, restaurant și hotel, hostel sau pensiune
– Plățile să fie realizate prin card bancar (tarjeta bancaria)
– Suma limită pe zi este de 26,67 euro, pe teritoriul Spaniei și 48,08 euro în străinătate.

Sumele deductibile se dublează dacă „autónomo” are nevoie de cazare pe timpul nopții.

Tarifa plana de 50 de euro timp de un an

Se prelungește de la 6 luni la un an cotizația redusă de 50 de euro pe lună la asigurările sociale (Seguridad Social) pentru noii „autónomos”. Până acum, aceștia beneficiau de reducere doar în primele șase luni.

În plus, de acest tarif beneficiază persoanele fizice autorizate care au avut activitatea întreruptă în ultimii doi ani și în prezent doresc să o reia.

Expertul consultat de Romanul.eu, Juan Jose Benayas, de la Asesoria Benayas din Madrid, subliniază această importantă modificare a legii, care anterior prevedea o pauză de 5 ani în activitate pentru a beneficia din nou de „tarifa plana” de 50 de euro pe lună.

Avantaje pentru tineri, persoane cu dizabilități și femei

Tinerii cu vârsta până la 30 de ani și femeile până la 35 de ani pot beneficia de reduceri la impozite timp de trei ani consecutiv.
Astfel, legea prevede taxa de numai 50 de euro pe lună pentru femeile care își reiau activitatea după perioada de maternitate și o scutire de 100% a impozitului pentru autónomos timp de 12 luni pentru îngrijirea minorilor sau a persoanelor cu nevoi speciale (dependientes).

Legea aduce o noutate și în privința ajutoarelor de maternitate și paternitate. Începând de la 1 martie 2018, se acordă un ajutor egal cu 100% din cotizația zilnică, „base reguladora diaria”.

Avantajele sau reducerile de impozite sunt compatibile cu contractarea de angajați, precizează Benyas. Întreprinzătorul va beneficia în continuare de reducere la impozite sau de „tarifa plana”, chiar dacă angajează salariați pentru activitatea sa. Diferența față de legea veche este că aceste avantaje erau automat pierdute dacă autónomo angaja pe cineva.

Reducere la cotizații pentru angajarea rudelor

Actuala lege mai prevede și un ajutor special pentru cei care își angajează rudele apropiate. Astfel, acesta este destinat celor care contractează părinții, frații, soțul, copiii, ginerii sau nurorile.

Pentru asta, este necesar ca în anul anterior contractării să nu fi dat pe nimeni afară nejustificat sau prin restructurare. O altă condiție este menținerea contractului timp de minim șase luni de la data încheierii acestuia.

Pensionari

Întreprinzătorii care au vârsta de pensionare și doresc să muncească, având și angajați, pot primi concomitent atât salariul, cât și pensia.

Flexibilitate privind stoparea și reluarea activității

Noua lege permite alta și baja de trei ori într-un an, cu dreptul de începe activitatea chiar în ziua în care depun actele de procedură. Astfel, dacă își încep activitatea în data de 14 ale lunii, nu au obligația de a plăti impozit pe întreaga lună, ci doar din ziua respectivă. Același calcul se face și pentru încetarea activitații, baja.

O mai mare flexibilitate se acordă și în cazul modificării obiectului de activitate, ceea ce poate însemna plata unei sume diferite la impozitul la Seguridad Social. Astfel, base de cotización se poate schimba de patru ori pe an.

Alte prevederi importante pentru persoanele fizice autorizate:

  • Reducerea penalizărilor de la 20 la 10% la întârzierea plății impozitelor pentru prima lună
  • Protecție socială pentru accidente ‘in itinere’, adică în cazul unui accident petrecut pe drum de la muncă spre casă, cu orice mijloc de transport. Se acordă în schimbul unei cotizații pentru riscuri profesionale
  • Faciltăți pentru returnarea banilor în cazul unei contribuții prea mari la Seguridad Social. Astfel, vor fi înapoiați banii în cazul în care întreprinzătorul a plătit contribuții atât ca autónomo, cât și ca salariat. Returnarea se face înainte de data de 1 mai a fiecărui an.

De asemenea, prin noua lege, începând de la 1 ianuarie 2018, toți întreprinzătorii, autónomos, sunt obligați să platească impozitele la Seguridad Social prin cont bancar (domiciliación).

Textul integral al modificării legislative poate fi consultat la această adresă Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.