O mare parte din cetățenii români care au rezidența în străinătate au fost obligați să depună până la 1 decembrie 2017 „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală ANAF, obligația de depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România revine doar persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre, de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.74/2012, adică celor care au plecat după 30 ianuarie 2012.

Românii plecați după această dată sunt obligați să depună formularul la sediul Administrației Financiare de pe raza domiciliului din România. În caz contrar pot fi sancționați, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu amenzi între 50 și 500 de lei, conform articolului 336, aliniatul 3 din Codul Fiscal.

TITLUL XI Sancțiuni

ART. 336 Contravenții

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;

….

(3) în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. 

Cine este obligat să completeze formularul

Obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” revine persoanei fizice doar dacă pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Dacă pleacă în vizită și nu depășește cele 183 de zile, nu are obligația depunerii chestionarului.

Prin depunerea formularului „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”, autoritatea competentă fiscală română va stabili situaţia concretă a contribuabilului, fiind posibilă scoaterea din evidenţele fiscale din România şi clasificarea ca persoană nerezidentă.

Dacă această persoană continuă să obţină venituri din România, pentru care ţara noastră are drept de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri (exemplu: chirii, dobânzi, dividende, redevenţe), aceasta va fi menţinută în evidenţele fiscale din România, dar va fi tratată ca persoană nerezidentă în România şi va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform tratatului de evitare a dublei impuneri.

Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, persoana în cauză trebuie să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin. În Spania, acest certificat trebuie eliberat de Agencia Tributaria.
În situaţia în care persoanele care părăsesc ţara noastră nu depun chestionarul la autoritatea competentă din România, acestea vor fi menţinute în evidenţele fiscale şi tratate drept rezidenţi români.

Cum se face completarea formularului

Formularul se poate descărca de pe pagina web a ANAF și se completează în două exemplare.

Originalul se depune personal, sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal central competent unde persoana în cauză a avut domiciliul în România sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire. Copia se păstrează.

Documentele emise în străinătate, într-o altă limbă decât româna, care trebuie atașate la Chestionar, trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Formularul se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent, urmând a se crea și posibilitatea de depunere online a acestora.

Pentru cei care pleacă din România în perioada următoare, în vederea scoaterii / menținerii din / în evidență de către organul fiscal central competent, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă are obligația să înregistreze chestionarul cu 30 de zile înaintea plecării din România, la organul fiscal central competent unde își are domiciliul fiscal.

Cum îmi verific situația

Pentru a vă verifica situația fiscală și dacă aveți dubii privind obligația de depunere a documentelor, puteți accesa un formular de contact ANAF unde să adresați întrebările corespunzătoare, la următorul link.

Prevederea a fost reglementată prin intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal din România care poate fi consultat pe pagina web a ANAF.