Anunț privind modificarea graficului de concurs organizat pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la Direcția Financiară a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 348 din statul de organizare al inspectoratului general, se modifică în ceea ce privește graficul de desfășurare a concursului, astfel:

Graficul privind desfășurarea concursului:

15.04.2022, ora 12.00

Susţinerea interviului

15.04.2022

Afişarea tabelului cu rezultatele obţinute de candidaţi

În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Depunerea contestaţiilor cu privire la nota obţinută la interviu

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

Soluţionarea contestaţiilor

Cel târziu 20.04.2022

Afişarea rezultatelor finale

Sursa: Modificarea graficului de concurs pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la DF, IGPF