Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a efectuat miercuri, 18 mai 2022, o vizită de lucru la Dublin, la invitația părții irlandeze. Principalele repere ale programului au fost consultările cu ministrul de stat pentru afaceri europene Thomas Byrne, întrevederea cu membri ai Comisiei comune pentru afaceri europene a celor două camere ale Parlamentului irlandez, precum și întâlnirea cu reprezentanți ai comunității românești din Irlanda, gazduită de Ambasada României la Dublin.

Discuțiile pe dimensiunea bilaterală a relațiilor dintre România și Irlanda au evidențiat caracterul dinamic al cooperării dintre cele două țări, precum și interesul comun pentru dezvoltarea în continuare a dialogului politic bilateral, ca instrument de stimulare a colaborării în toate domeniile.

Partea română a subliniat prioritatea acordată aprofundării cooperării bilaterale atât în plan comercial și investițional, cât şi în domeniul educaţiei, inclusiv prin intermediul programului Erasmus. De asemenea, în cadrul convorbirilor a fost evidențiată contribuția importantă a comunității românești, bine integrată în societatea irlandeză, la dezvoltarea relațiilor româno-irlandeze. 

Convorbirile au reliefat existenţa unui set important de puncte convergente şi în ceea ce priveşte subiectele majore de actualitate de pe agenda europeană.

De asemenea, a fost abordată criza din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene generată de agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, context în care partea română a prezentat atât măsurile de ajutor pentru refugiații din Ucraina, cât și măsurile de sprijinire a statelor terţe puternic afectate de aceste evoluţii, în special Republica Moldova.

Discuțiile au evidențiat, totodată, importanța Balcanilor de Vest pentru stabilitatea și securitatea Europei, mai ales în contextul actual. Cele două părți au reiterat susținerea pe care o acordă politicii de extindere a UE, exprimând speranța că deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania va avea loc cât mai curând posibil. Au fost menționate eforturile celor două state de a implementa reformele necesare, precum și alinierea lor în proporție de 100% la deciziile Uniunii Europene în domeniul Politicii Externe și de Securitate Comună. 

Totodată, secretarul de stat Daniela Gîtman a reiterat sprijinul României pentru integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei în Uniunea Europeană, poziție bazată pe convingerea fermă că locul celor trei state asociate este în interiorul familiei unite europene. A evidențiat necesitatea oferirii unei perspective europene tangibile, bazată pe merite, cu mecanisme care să sprijine înregistrarea progreselor necesare spre statutul de stat membru al Uniunii Europene.

În același cadru, au fost abordate şi teme legate de schimbările climatice și problematica energetică, în special din perspectiva crizei actuale a prețurilor la energie și a necesității asigurării securității energetice a UE.

În ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei, ale cărei lucrări s-au încheiat la 9 mai 2022, secretarul de stat român a exprimat apreciere pentru implicarea cetățenilor europeni în vederea definirii unei liste de propuneri pe toate cele nouă teme de dezbatere ale Conferinței. A reliefat că România a facilitat organizarea de dezbateri cât mai ample pe temele prioritare ale Conferinței. De asemenea, a evidențiat importanța paşilor următori, în cadrul cărora fiecare instituție europeană va analiza recomandările formulate, cu respectarea competențelor consacrate prin tratatele Uniunii.

De asemenea, în ceea ce priveşte relaţiile UE-Regatul Unit, oficialul român a împărtăşit evaluarea părţii irlandeze privind necesitatea identificării de soluții comune în cadrul Protocolului privind Irlanda de Nord, pentru a asigura securitatea juridică și predictibilitatea pentru cetățenii și mediul de afaceri din Irlanda de Nord.

Cu ocazia vizitei a fost marcată, în cadrul unei acțiuni protocolare la sediul Ambasadei României la Dublin, aniversarea a 32 de ani de relații diplomatice româno-irlandeze, prilej cu care a fost evidenţiat o dată în plus rolul important al comunităţii româneşti din Irlanda în fructificarea oportunităților de dezvoltare a relației bilaterale, inclusiv în domeniul economic.

 

Sursa: Vizita secretarului de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman în Irlanda