Secretarul de stat pentru relații interinstituționale Janina Sitaru a participat luni, 18 iulie 2022, la reuniunea organizată de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul împlinirii a doi ani de la adoptarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune „Femeile, pacea și securitatea”.

În intervenția sa, secretarul de stat Janina Sitaru a subliniat importanța cooptării femeilor în structurile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate, precum și a participării în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii, în conformitate cu prevederile rezoluției 1325/2000 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu tema „Femeile, pacea și securitatea”. În context, a arătat că Strategia națională și Planul Național de Acțiune „Femeile, pacea și securitatea” pe perioada 2020-2023, documente adoptate în anul 2020, au contribuit în mod substanțial la stabilirea obiectivelor și măsurilor specifice fiecărei instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Totodată, secretarul de stat Janina Sitaru a făcut o trecere în revistă a activităților întreprinse la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru implementarea Planului Național de Acțiune, atât la nivel național, cât și în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice ale României, un exemplu relevant în acest sens fiind susținerea obiectivelor Planului la nivelul organizațiilor multilaterale. În contextul pregătirii celui de-al doilea Plan Național de Acțiune, secretarul de stat Janina Sitaru a evocat importanța intensificării colaborării cu alte state, în acest domeniu.

De asemenea, oficialul a subliniat că asigurarea egalității de șanse reprezintă o prioritate a Ministerului Afacerilor Externe în domeniul resurselor umane, elocvente în acest sens fiind ponderile importante ce revin femeilor în ansamblul personalului diplomatic, al șefilor de misiuni diplomatice sau al personalului de conducere din Centrala MAE.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în implementarea Planului Național de Acțiune, organizații non-guvernamentale și exponenți ai mediului academic, precum și reprezentanți ai cursanților școlilor și academiilor militare din România.

 

Informații suplimentare:

Guvernul României a adoptat în luna iunie 2020 Strategia națională și Planul național de acțiune „Femeile, pacea și securitatea”, pe perioada 2020-2023, în conformitate cu prevederile rezoluției 1325/2000 a Consiliului de Securitate al ONU. Aceste documente prevăd obiective și măsuri specifice pentru instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Urmărirea îndeplinirii prevederilor acestor documente este asigurată de Grupul Național de Implementare, coordonat de Ministerul Apărării Naționale și prezidat de punctul focal național din cadrul aceleiași instituții.

Sursa: Participarea secretarului de stat pentru relații interinstituționale Janina Sitaru la reuniunea organizată cu prilejul împlinirii a doi ani de la adoptarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune „Femeile, pacea și securitatea”