Declarația în format video, în limba engleză, este disponibilă AICI. 

 

Good morning! We will have today another very busy agenda. For us, of course, the most important topic is the effects of the Russian aggression against Ukraine. And today I will welcome, on behalf of Romania, the launch of the new EU Assistance Mission for Ukraine. Of course, Romania will have a national contribution to this Mission. 

We also have to continue to pressure Russia and, from that perspective, I will express our support for more restrictive measures regarding Russia, regarding Belarus.

I will inform the colleagues about the support of Romania for the creation of a mechanism which will investigate and prosecute the crime of aggression in Ukraine – but we have to find, of course, a sound legal basis for that.

I will inform also the colleagues about the multi-layered support of Romania for Ukraine, which continues, especially as far as the transit of Ukrainian grain is concerned – over 6.5 million tons of grain have transited Romania since the beginning of the conflict.

We are also improving our interconnectivity with Ukraine. We have opened last week, in the presence of the Romanian and the Ukrainian Prime Ministers, a new cross-border point with Ukraine, which is the first Ukraine has opened with an EU Member State, after the start of the war.

We will discuss, of course, and I will point out the importance of supporting the Republic of Moldova, which is very much affected by the energy security vulnerabilities. 

Romania has stepped up its efforts and we are supporting with almost 90% of the necessary consumption of electric power in the Republic of Moldova. We will continue to support the Republic of Moldova. But there is a need for support in terms of grants. And that’s why I will welcome very much the announcement made by the President of the European Commission in Chișinău, regarding a financial support of 250 million Euro for the energy security of the Republic of Moldova. 

The Moldova Support Platform, which was created by Romania, Germany and France, in April, and which had already two conferences – one in Berlin, in April, and one in Bucharest, in July – will have another meeting in a week time, in Paris, on the 21st of November. This will be a great opportunity also to gather more direct assistance, grants, for the Republic of Moldova, especially in order to cope with the energy security challenges.

For the next Foreign Affairs Council in December, I will call today for a full point on the agenda regarding the situation in the Republic of Moldova and, of course, with the presence of the Foreign Minister of Moldova, Mr. Nicu Popescu.

Then, I will take part in a few minutes in a working breakfast, together with Svetlana Tsikhanouskaya, the leader of the opposition of Belarus. I will express once again the support of Romania, which is in concrete terms, with a lot of contributions from my country in terms of money for the freedom of the media and so on. And, on that occasion, I will also inform the colleagues about the initiative that we have taken – Romania, together with Poland, with Sweden and with the Czech Presidency, to have a working breakfast in the margins of the next Foreign Affairs Council, in December, in order to discuss how to relaunch, how to renew the approach on the Eastern Partnership, which is extremely important in terms of supporting the countries which have already been granted candidate status, but also as far as the relationship with the other countries in the Eastern Partnership and as far as the support for the opposition in Belarus is concerned.

Last but not least, Western Balkans – very important for us, and I will inform the colleagues about the continued support of Romania for the enlargement of the European Union with the countries in the Western Balkans. It is very important that the tensions in the Northern part of Kosovo to be stopped. And, from this perspective, from the overall involvement of the EU as far as the Western Balkans are concerned, I think the Summit which will take place in Tirana, on the 6th of December, will be very important. We continue to encourage the dialogue between Belgrade and Pristina and we hope that the situation will be kept under control. And I would also welcome an assistance package for support for energy security in the Balkans. It’s under preparation, as you probably know, worth 1 billion Euro. It’s very important to have this support for the region. Thank you so much!

 

Q: On Iran, should the EU impose further sanctions for its military support to Russia?

Bogdan Aurescu: Absolutely. We very much support further sanctions on Iran. We have supported the first set of sanctions in the field of human rights, because of the way the Iranian authorities are treating the demonstrators, with a lot of violence and unjustified oppression against freedom of assembly, freedom of speech. On the other hand, we have supported the set of sanctions on Iran regarding the support for the Russian aggression in Ukraine. And we continue to support more sanctions in the field of human rights. We are going to discuss this, I hope, today.

 

Q: What about missile deliveries? Is there clear evidence that Iran is delivering missiles to Russia to aid its war?

Bogdan Aurescu: There are indications in that regard and we need, of course, to see concrete evidence. But again, the fact that Iran has already admitted that they are delivering drones to Russia, that means that there is an acknowledgement of the support and complicity with the aggressor and this has to be, of course, taken very seriously. Thank you very much.

***

Bună dimineața!

Vom avea și astăzi o agendă foarte încărcată. Pentru noi, desigur, cel mai important subiect este cel legat de efectele agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Astăzi voi saluta, în numele României, lansarea noii Misiuni de asistență a UE în domeniul militar pentru Ucraina. Desigur, România va avea o contribuție națională la această Misiune.

Trebuie, de asemenea, să continuăm să punem presiune asupra Rusiei și, din această perspectivă, voi exprima sprijinul nostru pentru noi sancțiuni în ceea ce privește Rusia, dar și în ceea ce privește Belarus. Îi voi informa pe colegi despre sprijinul României pentru crearea unui mecanism care să investigheze și să urmărească în justiție crimele de agresiune comise în Ucraina – dar, desigur, pentru acesta trebuie să găsim o bază juridică solidă.

De asemenea, îmi voi informa colegii despre sprijinul multidimensional al României pentru Ucraina, care continuă, mai ales în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainene – peste 6,5 milioane de tone de cereale au tranzitat România de la începutul conflictului.

De asemenea, suntem în proces de îmbunătățire a interconectivității cu Ucraina. Am deschis săptămâna trecută, în prezența prim-miniștrilor român și ucrainean, un nou punct de trece a frontierei cu Ucraina, care este și primul pe care Ucraina l-a deschis cu un stat membru UE după izbucnirea războiului.

Bineînțeles, vom discuta și voi sublinia importanța sprijinirii Republicii Moldova, care este foarte afectată de vulnerabilități în domeniul securității energetice.

România și-a intensificat eforturile în sprijinul Republicii Moldova și susține aproape 90% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova. Vom continua să sprijinim Republica Moldova. Dar este nevoie de sprijin și în ceea ce privește granturile. De aceea, voi saluta în mod deosebit anunțul făcut de Președintele Comisiei Europene la Chișinău, privind sprijinul financiar de 250 de milioane de euro pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, care a fost creată de România, Germania și Franța în luna aprilie și care a avut deja două conferințe – una la Berlin, în aprilie, și una la București, în iulie – va avea o nouă întâlnire peste o săptămână, la Paris, pe 21 noiembrie. Aceasta va fi o oportunitate importantă pentru a strânge și mai multă asistență directă, granturi pentru Republica Moldova, în special pentru a face față provocărilor privind securitatea energetică.

În ceea ce privește viitoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe, din luna decembrie, voi solicita astăzi introducerea unui punct pe agenda acelei reuniuni privind situația din Republica Moldova, desigur, cu prezența ministrului de externe al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu.

Voi lua parte în câteva minute la un mic dejun de lucru împreună cu doamna Svetlana Tsikhanouskaya, liderul opoziției din Belarus. Voi exprima încă o dată sprijinul României, care este concret, prin mai multe contribuții din partea țării mele în ceea ce privește asistența financiară pentru libertatea presei și așa mai departe. Și, cu această ocazie, îi voi informa pe colegi despre inițiativa pe care am luat-o – România, împreună cu Polonia, cu Suedia și cu Președinția cehă a Consiliului UE, de a avea un mic dejun de lucru în marja următorului Consiliu Afaceri Externe, din decembrie, pentru a discuta despre modalitatea de relansare, de reînnoire a abordării în ceea ce privește Parteneriatul Estic, care este extrem de important pentru sprijinirea statelor cărora li s-a acordat deja statutul de candidat, dar și în ceea ce privește relația cu celelalte țări din Parteneriatul Estic, precum și în ceea ce privește sprijinul pentru opoziția din Belarus.

Nu în ultimul rând, Balcanii de Vest – un subiect foarte important pentru noi; și îi voi informa pe colegii mei despre sprijinul constant al României pentru extinderea Uniunii Europene cu țările din Balcanii de Vest. Este foarte important ca tensiunile din partea de nord a regiunii Kosovo să fie oprite. Și, din această perspectivă a  implicării generale a UE în ceea ce privește Balcanii de Vest, consider că Summitul care va avea loc pe 6 decembrie, la Tirana, va fi foarte important.

Continuăm să încurajăm dialogul dintre Belgrad și Priștina și sperăm că situația va fi ținută sub control. Și voi saluta, de asemenea, un pachet de asistență pentru sprijinirea securității energetice în Balcani. Acesta este în pregătire, după cum probabil știți, fiind în valoare de 1 miliard de euro. Este foarte important să avem acest sprijin pentru regiune. Mulțumesc foarte mult!

 

Î: În ceea ce privește Iranul, ar trebui ca UE să impună sancțiuni suplimentare pentru ajutorul militar acordat Rusiei?

Bogdan Aurescu: Absolut. Susținem ferm sancțiuni suplimentare împotriva Iranului. Am susținut primul set de sancțiuni în domeniul drepturilor omului, având în vedere modul în care autoritățile iraniene tratează manifestanții, cu multă violență și oprimare nejustificată a libertății de întrunire, a libertății de exprimare. Pe de altă parte, am susținut setul de sancțiuni împotriva Iranului privind sprijinirea agresiunii ruse în Ucraina. Și continuăm să susținem mai multe sancțiuni în domeniul drepturilor omului. Vom discuta despre acest lucru, sper, astăzi.

 

Î: Dar livrările de rachete? Există dovezi clare că Iranul livrează rachete Rusiei, ca sprijin în efortul de război?

Bogdan Aurescu: Există indicii în acest sens și trebuie, desigur, să vedem dovezi concrete. Dar, din nou, faptul că Iranul a recunoscut deja că livrează drone Rusiei ne arată că există o recunoaștere a sprijinului și complicității cu agresorul, iar acest lucru trebuie luat, desigur, foarte în serios. Mulțumesc foarte mult.

 

Sursa: Declarațiile ministrului Bogdan Aurescu înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles