În contextul relațiilor excelente dintre România și Italia, fundamentate pe Parteneriatul Strategic consolidat care există între cele două țări încă din anul 2008, pe 31 mai au avut loc, la Roma, consultări bilaterale la nivel de director general pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Acestea au prilejuit un schimb util și substanțial de vederi pe o serie de tematici de actualitate din sfera securității, facilitat de calitatea celor două state de membre ale Uniunii Europene și NATO și de susținerea fermă de către acestea a unității europene și euro-atlantice în abordarea provocărilor comune.   Alături de consultările cu partea italiană, directorul general pentru afaceri strategice din MAE român, doamna Irina Zidaru, a efectuat o vizită la Colegiul de Apărare NATO de la Roma (NDC), unde a avut o întâlnire cu oficiali din conducerea instituției, cu participarea reprezentanților României la NDC. În cadrul întâlnirii au fost explorate posibile modalități de intensificare a cooperării dintre entitățile românești și NDC, pe teme de interes comun, care ar urma să proiecteze un activism sporit al României în cadrul NATO și pe componenta academică, contribuind, totodată, la diversificarea paletei de activități desfășurate la nivelul Colegiului și a actorilor implicați în cadrul acestora.

Sursa: Consultări bilaterale la nivel de director general pentru afaceri strategice din cadrul Ministerelor Afacerilor Externe român și italian