Ministerul Industriei, Comertului si Turismului publica in BOE cererea de ajutor pentru sprijinirea grupurilor de afaceri inovatoare (AEI). Bugetul total pentru acest apel este de 8 milioane de euro imputat la Bugetul General de Stat.

Perioada de primire a cererilor va fi deschisă de la 21 din februarie până la 00 din martie, ambele incluse. Beneficiarii acestui ajutor sunt Grupurile de Afaceri Inovatoare și membrii acestora înscriși în Registrul AEI al Ministerului Industriei reglementat prin Ordinul IET/150/2014, din 18 iulie.

Obiectivul apelului este de a subvenționa acțiuni de susținere a funcționării acestor grupuri, de a sprijini studii de fezabilitate tehnică și de a ajuta proiecte care promovează transformarea digitală a companiilor prin diferite activități de cercetare industrială, activități de dezvoltare experimentală, inovare organizațională și inovare de proces.

Acest apel continuă recenta atribuire a 20 milioane de euro la 69 proiecte depuse de 50 clustere industriale cetăţenii. Ministerul Industriei, Comerțului și Turismului intenționează să lanseze un nou apel pentru 18 milioane de euro în cadrul Mecanismului de Recuperare și Reziliență.

Mai multe informații Cerere de ajutor pentru sprijinirea grupurilor de afaceri inovatoare în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (BOE) 180222 Sursa: Guvernul Spaniei – 180222Industria lansează un nou apel de 8 milioane de euro pentru sprijinirea companiilor inovatoare