O ordonanţă municipală emisă în Guadalajara informează locuitorii urbei care fac parte din asociaţii de proprietari (“comunidades de vecinos”) legal constitutite că pot solicita un anumit tip de subvenţie pentru a desfăşura diferite evenimente sociale, culturale sau sportive.

Primăria va subvenţiona acele asociaţii ce intenţionează să desfăşoare activităţi culturale, educative, formative, preventive care să încurajeze spiritul civic, convieţuirea şi egalitatea tuturor membrilor săi, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor. Suma totală a subvenţiilor ce urmează a fi alocate proiectelor de acest tip nu poate depăşi plafonul de 10.000 de euro.