Posesorul permisului de conducere românesc trebuie să solicite o programare la orice sediu al DGT – „Jefatura” (nu trebuie să fie neapărat cea care se află în regiunea în care are domiciliul) prin telefon la 060 sau prin intermediul paginii web a DGT (www.dgt.es).

În ziua programării trebuie prezentate următoarele documente:

  • permis de conducere și fotocopie față-verso (pe aceeași pagină)
  • document de identitate și fotocopie (pașaport sau carte de indentitate)
  • document de rezidență în Spania – certificat NIE sau certificat de înregistrare la primărie (certificado de empadronamiento)
  • trebuie să oferiți și un număr de telefon sau un email ca să fiți contactat

După ce va constata valabilitatea documentelor prezentate, funcționarul de la DGT va înapoia permisul posesorului și va iniția procesul de preschimbare „canje” care începe prin a solicita verificarea permisului de conducere în țara de origine, România.

Posesorul permisului va fi contactat dupa 30 de zile, potrivit instrucțiunilor DGT, după ce instituția spaniolă va primi confirmarea din partea autorităților române privind valabilitatea acestuia. În acel moment se va stabili o nouă programare, iar cetățeanul va trebui să prezinte următoarele documente:

  • formular de solicitare a schimbării permisului, care se poate descărca și de pe pagina web www.dgt.es (Solicitud de renovación del permiso de conducción comunitario)
  • să fi obținut raportul medical de aptitudini psiho-fizice, transmis telematic (informe de aptitud psicofísica emitido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado – telématico).
  • Fotografie
  • Talon foto (Talón – foto)
  • Chitanță de plată (Justificante del pago de la Tasa grupo IV.3)
  • permisul de conducere original

Află dacă ești obligat să schimbi permisul de conducere românesc