Românii din străinătate pot să depună cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.

În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

PAŞAPORTUL SIMPLU PENTRU CETATENII CU DOMICILIUL IN STRĂINĂTATE

Documente necesare:

· permisul de şedere original (certificado de residencia comunitaria) sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de empadronamiento) sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în original – (NU MAI ESTE NEVOIE DE TRADUCERE DIN SPANIOLA);

· certificatul de naştere romanesc in original;

· certificatul de căsătorie romanesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

· sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pt. cei divorţaţi);

· certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pt. cei văduvi);

· paşaportul vechi in original;

· buletinele sau cărţile de identitate româneşti in original (in cazul in care se solicita pentru prima data acest tip de pasaport);

· În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat;

· În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minor:

· permisul de şedere original al părinţilor/părintelui ori permis de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, etc.) în original;

· certificatul de naştere românesc în original;

· certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;

· sentinţa de divorţ emisa de o autoritate judecatoreasca din Romania, rămasă definitiva, in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

· certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

· cărţile de identitate sau paşapoartele părinţilor in original

· În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat;

· În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;

· Un minor nu poate avea pasaport simplu electronic cu domiciliul in strainatate (tip CRDS) fara ca, macar unul din parinti sa aiba domiciliul in strainatate

Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.