#Madrid –

Comunitatea Madrid va investi peste 10 milioane de euro în extinderea fondurilor sale bibliografice. În ședința de astăzi, Consiliul Guvernatorilor a autorizat acordul-cadru prin care furnizorii de cărți noi, atât pentru copii și tineri, cât și pentru adulți, vor fi selectați în perioada 2024-2027 pentru centrele rețelei regionale de biblioteci.

Această nouă alocare bugetară mărește colecția plurală, completă, actualizată și accesibilă a materialelor disponibile și contribuie la promovarea culturii, informației, formării și agrementului în serviciile de lectură publică din Comunitatea Madrid. Pentru selectarea furnizorilor se va tine cont de oferta economica si alte criterii calitative precum livrarea, raspunsul, rezolutia si termenele de finalizare.

Citirea cărților în regiune depășește cu mult media spaniolă, cu un procent mai mare de cititori obișnuiți, 77,8% față de 68,4% la nivel național. Se remarcă cazul populației de copii și tineri, unde 86,1% dintre copiii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani citesc cărți în timpul liber, cel puțin o dată la trei luni, tot peste statul de 85,6%.

Fiecare dintre cele 16 biblioteci din rețeaua regională are colecții care depășesc 100.000 de volume, datorită efortului depus în procesul de selecție și achiziție a materialelor și a muncii de proximitate cu librăriile.

Sursa: Comunitatea Madrid – Comunitatea Madrid investește peste 10 milioane de euro în extinderea fondurilor sale bibliografice