Ministerul Familiei, Tineretului și Politicii Sociale alocă anul acesta 1.325.05 euro pentru sprijinirea acțiunilor care vizează integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități, fie fizică, intelectuală, senzorială sau derivată dintr-o boală psihică, dezvoltată în regiunea noastră de entități de inițiativă socială non-profit. Apelul, care va rămâne deschis de la 09 la 31 din mai, corespunde unei linii de subvenții cofinanțate la 50 % de către Fondul Fondului Social European și și-a majorat postul bugetar cu 8% față de anul trecut.