De 30 de ani, organizația neguvernamentală umanitară Concordia ajută copii, tineri și familii aflate în dificultate, oferindu-le o tranziție către o viață mai independentă, și sprijină în prezent refugiații care fug din calea invaziei Rusiei în Ucraina. De la începutul lunii martie, aproape 300 de persoane au primit ajutor constând în mese calde, produse igienice și cazare în incintele ONG-ului Concordia din Ploiești și București.   

Vizita comisarului a evidențiat provocările majore și soluțiile care pot fi găsite prin colaborarea sub formă de parteneriate publice, private și caritabile. Pe parcursul deplasării sale în țara noastră, comisarul a vizitat două dintre proiectele finanțate prin FSE. 

„First room – o șansă pentru viitorul tinerilor”

Proiectul „First room” („Prima cameră”) este localizat în București și sprijină integrarea socială a copiilor și a tinerilor care au făcut recent parte din sistemele de protecție de stat. Datorită finanțării UE și serviciilor de formare și consiliere oferite de Concordia, 126 de tineri care au crescut în astfel de instituții dispun de instrumentele necesare pentru a trece cu succes la viața adultă independentă. Școala profesională le oferă certificarea competențelor, precum și orientare în scopul angajării și profesională. Serviciile integrate includ, de asemenea, sprijin pentru tinerii care au ieșit din sistem, prin închirierea de locuințe și spații disponibile în cadrul centrului de tranzit Concordia.

„Wings4Youth”

”Wings4Youth” („Aripi pentru tineret”) activează în diverse locuri din România și Bulgaria, dezvoltând o abordare holistică și multisectorială pentru a-i ajuta pe tinerii care se confruntă cu o tranziție dificilă către vârsta adultă după ce în viața timpurie au fost îngrijiți sub o formă de plasament. De asemenea, în cadrul proiectului, acești copii și tineri din România și Bulgaria sunt implicați în activități, pentru a se trage învățăminte din experiența și gândirea lor, elaborându-se astfel o programă de învățământ și materiale de orientare pentru a spori impactul proiectului. Prin sensibilizarea colegilor cu privire la cele mai bune practici, Wings4Youth a extins influența, capacitatea și aria de competențe ale profesioniștilor din domeniul formării și îngrijirii, permițându-le să își transmită cunoștințele către alți furnizori de servicii.  Prin urmare, proiectul îi capacitează nu numai pe participanții la acesta, ci și pe profesioniștii care îi ajută pe tinerii aflați în tranziție.

Realizările proiectului au deja impact atât în România, cât și în Bulgaria și, datorită apartenenței ONG-ului Concordia la Eurochild și la alte rețele, acestea sunt promovate în întreaga Europă.

Comisarul european Nicolas Schmit, responsabil pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Trebuie să sprijinim educația profesională, ca aici în campusul Concordia, și întreprinderile sociale, pentru a-i valorifica pe toți membrii societății. Ajutând tinerii să devină bucătari, tâmplari sau agricultori calificați, Concordia le permite să intre pe piața forței de muncă și să se integreze în societate. Acest model de proiect ar putea fi reprodus în întreaga UE.”

Importanța ONG-urilor

Adesea, ONG-urile au expertiză strategică în cartografierea nevoilor reale ale grupurilor vulnerabile. Fondul social european Plus (FSE+) va continua să sprijine ONG-urile să joace un rol important în abordarea provocărilor legate de lipsa unui adăpost, sărăcia în rândul copiilor și incluziunea adulților și a copiilor vulnerabili – atât în România, cât și în întreaga UE.

Vizita a evidențiat, de asemenea, faptul că astfel de proiecte sunt extrem de importante. Copiii pot fi trecuți cu vederea pe măsură ce „devin prea bătrâni” pentru serviciile de protecție, iar tinerii adulți pot fi abandonați chiar atunci când se pregătesc să intre în societate. Garanția europeană pentru copiioferă contextul strategic pentru un sprijin continuu. Planul național de acțiune al României pentru punerea în aplicare a Garanției pentru copii va fi adaptat pentru a ține seama de numărul mare de copii ucraineni care au intrat în România din cauza războiului din Ucraina. Vizita comisarului Schmit a evidențiat colaborarea dintre Comisia Europeană și guvernul român în vederea atingerii acestor obiective, precum și rolul organizațiilor societății civile în îngrijirea copiilor.

Linkuri

Concordia

Eurochild

Garanția europeană pentru copii

Fondul social european

CARE (Acțiunea de coeziune în favoarea refugiaților în Europa)

Sursa: Comisarul Schmit vizitează proiecte finanțate de FSE în România care sprijină refugiații din Ucraina