Guvernul Regional din Castilla la Mnacha a anunţat aprobarea unui nou plan de învăţământ, Planul de Plurilingvism, care se va aplica în regiune începând cu acest an şi care beneficiază de o finanţare de 48 de milioane de euro şi 16.500 de profesori ce vor fi implicaţi în proiect.

În linii mari, noul plan de plurilingvism se bazează pe câteva principii fundamentale: crearea centrelor bilingve, formarea lingvistică şi didactică a profesorilor, participarea în programe educative europene, favorizarea învăţării unei limbi străine de către populaţia adultă, învăţarea limbii spaniole de către imigranţi.

În general, limba aleasă cu cea mai mare frecvenţă pentru a fi predată în centrele şcolare va fi engleza, dar nu sunt excluse nici alte limbi europene. În plus, ca o noutate, adulţii care vor urma cursuri de limbi străine vor putea susţine unele probe la terminarea cursurilor prin care vor obţine diplome de recunoaştere a competenţelor lor lingvistice pe plan internacional.