Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție – funcția de ofițer specialist II, prevăzute la Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al Direcției Logistice din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pozițiile 251 și 252 din statul de organizare al inspectoratului general, prin încadrare directă

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare al candidatului

Motivul

Obs.

1

205729

Este absolvent al studiilor superioare cu diplomă de licență în domeniul inginerie și management (promoția 2020), domeniu de licență care nu se regăsește între cerințele de studii necesare ocupării postului prevăzut la poziția 251 pentru care a candidat

2

206265

Nu a depus consimțământul informat care însoțește adeverința medicală eliberată de medicul de familie – anexa nr. 6 la anunțul de concurs nr. 205648/29.06.2022, potrivit căruia în conformitate cu art. 1 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, candidații vor depune, în etapa de constituire a dosarului de recrutare, adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.

Sursa: Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție – funcția de ofițer specialist II, la SAPI