Compania publică responsabilă cu ciclul integral al apei în Comunitatea Madrid, Canal de Isabel II, a fost aleasă de Națiunile Unite ca operator de referință mondial în managementul acestei resurse naturale și energetice, ceea ce o va face un actor internațional major în dezvoltarea durabilă.

Compania din Madrid și Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite –UNDESA, pentru acronimul său în engleză–, au ajuns la un acord de cooperare tehnică pentru a lucra împreună în realizarea și integrarea a obiectivelor globale în materie de apă și energie.

Acordul urmărește în principal o abordare integrată și intersectorială a acțiunilor de salubrizare, precum și implementarea unor sisteme energetice accesibile și nepoluante. Din acest motiv, alianța dintre Canal și UNDESA va oferi sprijin Rețelei Globale pentru Soluții Durabile în aceste două domenii.

Unele dintre realizările urmărite odată cu semnarea acestui acord bilateral sunt de a crește capacitatea guvernelor, administrațiilor, instituțiilor și companiilor de a gestiona eficient simbioza dintre apă și energie, precum și de a îmbunătăți managementul cunoștințelor, de a favoriza schimbul de bune practici și de a promova diseminarea globală a acestui binom. În acest sens, în următorii câțiva ani, vor fi întocmite documente și ghiduri de bune practici pe baza experienței de management și a poveștilor de succes ale Canal de Isabel II.

UNDESA este Departamentul Națiunilor Unite responsabil cu conducerea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă. În activitatea sa, monitorizează marile summit-uri ale ONU și ajută țările să-și stabilească strategiile și să ia decizii pentru a face față problemelor lor economice, sociale și de mediu.

Canal de Isabel II a încorporat aceste obiective de dezvoltare durabilă în strategia sa de afaceri. De la implementarea Planului său Strategic, acestea marchează foaia de parcurs a companiei pentru a aborda provocările pe care le ridică în prezent managementul acestei importante resurse naturale. În acest scop, societatea publică a stabilit, prin linii 11, mai mult de 100 planuri și 100 acțiuni specifice în acest sens, care sunt monitorizate trimestrial pentru conformitate.

Sursa: Comunitatea Madrid – Canal de Isabel II, ales de Națiunile Unite ca operator de referință mondial în managementul apei și energie regenerabilă