Aproape 125.000 de elevi, care provin din familii cu un venit de până la 150 de lei pe lună pe membru, beneficiază în acest an şcolar de bursa „Bani de liceu”, ei urmând să primească banii începând cu 15 noiembrie pentru jumătate din luna septembrie şi pentru lunile octombrie şi noiembrie. Cuantumul bursei este de 180 de lei pe lună. Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe baza cererilor, formulate de elevi cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrate până la data de 1 octombrie 2009, la unităţile de învaţământ la care aceştia sunt înscrişi. Lista beneficiarilor poate fi consultată on-line pe site-ul www.banideliceu.edu.ro.