Anunț referitor la desfășurarea probei scrise la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea a 3 posturi de ofițer de poliție vacante, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea respectivelor posturi vacante, prin încadrare directă, după cum urmează:

postul vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Protocol al Serviciului Protocol și Traduceri (subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), poziția 2 din staul de organizare al structurii; postul vacant de ofițer principal I la Compartimentul Protocol al Serviciului Protocol și Traduceri (subordonat nemijlocit Inspectortaului General al Poliției de Frontieră), poziția 3 din statul de organizare al structurii; postul vacant de ofițer principal I la Compartimentul Traduceri al Serviciului Protocol și Traduceri (subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), poziția 6 din statul de organizare al structurii; , precum și precizări cu caracter general.

Candidații înscriși la acest concurs, se vor prezenta pentru susținerea probei de concurs, ce va consta într-un test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, respectiv test-grilă, în data de 29.08.2022, ora 16:00, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, din municipiul București, Bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, având asupra lor cartea de identitate valabilă și instrumente de scris cu pastă de culoare albastră (sunt interzise instrumentele de scris care permit ștergerea și rescrierea).

Candidații sunt rugați să se prezinte la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42C, sector  6, cu 15 minute înaintea susținerii probei de concurs, pentru efectuarea formalităților de acces în unitate.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis fără mijloace de comunicare (telefon mobil, smartwatch, stații emisie recepție etc) și fără alte materiale de informare.

Sursa: Anunț referitor la desfășurarea probei scrise la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de ofițer de poliție la Serviciul Protocol și Traduceri