Mai multe instituţii de învăţământ superior şi sindicate din România vor înfiinţa o organizaţie care să studieze inegalităţile la angajare şi la locul de muncă. Rolul acestei organizaţii ar fi acela de cercetare şi monitorizare a tratamentelor inegale pe piaţa muncii, dar şi implicarea socială, pentru ca toate persoanele din grupurile vulnerabile, cum ar fi minorităţile etnice, femeile, persoanele peste 40 de ani, persoanele cu dizabilităţi sau boli, să aibă şanse egale cu ceilalţi la angajare.

Organizaţia care se va înfiinţa va derula campanii naţionale de informare şi conştientizare la nivelul societăţii pentru a se schimba mentalitatea, iar la angajare sau la locul de muncă să nu mai existe stereotipuri. Durata acestui proiect va fi de doi ani. Suma totală alocată acestuia va fi de aproximativ 1,9 milioane de euro, bani obţinuţi din fonduri europene.