#ComisiaEuropeana – Comisia Europeană a prelungit până la 4 aprilie 2027 posibilitatea de a acorda ajutoare de exploatare anumitor aeroporturi regionale în temeiul Orientărilor din 2014 privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene. Restul orientărilor se aplică în continuare, fără alte modificări.

Prelungirea de termen aprobată

Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene permit statelor membre să acorde, în anumite condiții, ajutoare de exploatare aeroporturilor regionale cu mai puțin de 3 milioane de pasageri pe an, în vederea acoperirii cheltuielilor. Orientările stabilesc o perioadă de tranziție de zece ani în cursul căreia un astfel de ajutor poate fi declarat compatibil cu piața internă. Perioada de tranziție urma să expire la 4 aprilie 2024.

Orientările permit, de asemenea, statelor membre ca, în cadrul unui regim mai favorabil (și anume, cu intensități mai mari ale ajutoarelor), să acorde ajutoare de exploatare aeroporturilor cu până la 700 000 de pasageri pe an, care se confruntă cu mai multe dificultăți în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor. Această posibilitate, prevăzută inițial pentru 5 ani, a fost prelungită în 2018 până la încheierea perioadei de tranziție, în aprilie 2024.

De la adoptarea orientărilor în 2014, sectorul european al aviației s-a confruntat cu o criză majoră ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor sanitare și de călătorie adoptate pentru a limita răspândirea acesteia. Criza energetică care a urmat războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a afectat și mai mult sectorul, în special prin creșterea semnificativă a costurilor cu energia ale operatorilor aeroportuari. În special, aeroporturile regionale s-au confruntat cu venituri mai mici și cu costuri mai mari, ceea ce a avut un impact negativ asupra rentabilității lor. Acest lucru ar putea duce la închiderea anumitor aeroporturi regionale, ceea ce, la rândul său, ar putea afecta negativ conectivitatea în întreaga UE.

Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Comisia a decis să prelungească perioada de tranziție în cursul căreia statele membre pot acorda ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare ale aeroporturilor regionale, cu trei ani, până la 4 aprilie 2027. Astfel, statele membre vor putea să sprijine aeroporturile regionale să își acopere cheltuielile și să devină profitabile. Regimul specific pentru aeroporturile cu un trafic anual de până la 700 000 de pasageri se prelungește, de asemenea, până la 4 aprilie 2027.

Context

În 2022, Comisia a lansat o cerere de contribuții prin care invita toate părțile interesate să prezinte observații cu privire la intenția sa de a aborda situația aeroporturilor regionale. Majoritatea respondenților la consultare au subliniat că este necesară o prelungire pentru a compensa impactul pandemiei de COVID-19 asupra capacității aeroporturilor regionale de a-și acoperi cheltuielile.  Răspunsurile la consultarea publică sunt disponibile aici.  

În perioada mai 2023-iunie 2023, Comisia a efectuat o consultare publică prin care invita toate părțile interesate să prezinte observații cu privire la proiectul său de propunere de prelungire a aplicării Orientărilor din 2014 privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene.

Sursa: Ajutoare de stat: Comisia prelungește posibilitatea de a acorda ajutoare de exploatare anumitor aeroporturi regionale