La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi în Spania următoarele servicii:

  • autentificarea înscrisurilor (procuri, declaraţii)
  • legalizarea de copii de pe înscrisuri
  • legalizarea traducerilor
  • adeverinte, inscriptii consulare
  • publicare edict pentru casatorie

PROCURI SI DECLARATII
Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se completeaza la Sectia Consulara pe formulare tipizate. Pentru a intocmi o procura este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate). Procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate.

LEGALIZARE COPII DE PE INSCRISURI
Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

LEGALIZARE TRADUCERE
Traducerile se fac de catre traducatori autorizati de Ministerul Justitiei din Romania.

NOTA: În cazul traducerilor efectuate de un traducător jurado din Spania, este nevoie de legalizarea semnaturii si a sigiliului acestuia de catre Ministerul Afacerilor Externe si Cooperarii Spaniol, urmand ca, ulterior, aceasta sa fie legalizata cu Apostila de la Haga, demers efectuat la Tribunalul Superior de Justitie. In acest caz, nu mai este nevoie de supralegalizarea consulatului.