A) CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirarii, furtului, pierderii, deteriorarii, sau schimbarii  numelui dupa casatorie/divort)

Documente necesare
1. Paşaportul valabil/Cartea de identitate romaneasca
2. 7 fotografii

In conformitate cu noile reglementari pentru reinnoirea cartii de identitate, cetatenii romani au la dispozitie urmatoarele variante:

– Reinnoirea cartii de identitate, prin procura intocmita la Sectia Consulara.
Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni inainte de expirarea cartii de identitate/buletinului. Procura se intocmeste in baza unui document de identitate valabil ( carte de identitate, adeverinta provizorie de identitate, pasaport electronic simplu/temporar valabil). Taxa consulara este de 60 euro.

– Deplasarea in Romania in vederea reinnoirii cartii de identitate.
Deplasare se va face pe baza unui titlu de calatorie eliberat de Sectia consulara. Taxa consulara pentru titlu de calatorie este de 65 euro.


Important!

In situatia in care persoana nu are niciun document valabil si nu doreste nici deplasarea in Romania, cetateanul roman are la dispozitie varianta eliberarii unui pasaport temporar in baza caruia, ulterior, poate intocmi o procura valabila. Pentru obtinerea pasaportului temporar este necesara programarea prealabila.

De-asemenea, cetateanul roman care nu mai este in posesia documentului de identitate (urmare a furtului sau pierderii) va prezenta denuntul facut in fata autoritatilor spaniole, care va trebui tradus si legalizat, sau va da o declaratie pe propria raspundere prezentand situatia si conditiile in care a pierdut sau i s-au furat documentele respective,declaratie care se va autentifica la Sectia Consulara.

NOTA:
· Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original cât şi fotocopii
· Lipsa unuia dintre documentele sus menţionate duce la documentele necesare respingerea solicitării. 

B) PRIMA CARTE DE IDENTITATE (in cazul in care nu a mai detinut)

· PANA LA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

Documente necesare
· documentul eliberat de autoritatile statului din care sa rezulte motivul intemeiat (boala, studii) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus de un traducator autorizat si legalizat de Sectia Consulara
· certificatul de nastere
· actele de identitate ale parintilor certificatul de casatorie al parintilor sau sentinta de divort definitiva si irevocabila actul de proprietate al locuintei sau documentul cu care parintii fac dovada adresei de domiciliu din Romania
· 5 fotografii marimea ¾ cm avand la baza o banda alba de 7 mm
· contravaloarea cartii de identitate
· timbru fiscal sau contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru


NOTA
:
· Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original şi cate 2 fotocopii din fiecare document.
· Minorul poate depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal la sediul consulatului.
· Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor (contravaloare carte de identitate si timbru fiscal). In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
· Termen de rezolvare: 3 luni

· DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

Documente necesare
· documentul eliberat de autoritatile statului din care sa rezulte motivul intemeiat (boala, studii) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus de un traducator autorizat si legalizat de consulta
· certificatul de nastere in original si copie
· documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu din Romania in original si copii
declaratia unuia dintre parinti din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata apartine solicitantului
· fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata numai in unitatea de politie din localitatea in care locuieste solicitantul in strainatate
· 2 fotografii marimea ¾ cm avand la baza o banda alba de 7 mm
· contravaloarea cartii de identitate
· timbru fiscal sau contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru


NOTA
:
· Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original şi cate 2 fotocopii din fiecare document
· In situatia in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa implinirea varstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa in tara din motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal la sediul consulatului
· Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor prevazute contravaloare carte de identitate si timbru fiscal).
· In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
· Termen de rezolvare: 3 luni