#Spania – Aceste zile de lucru sunt organizate de Serviciul Public de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă (SEPE) în cadrul președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene.

Într-un moment de transformări profunde, cufundat într-o revoluție digitală și o tranziție ecologică care sunt deja prezente și care trebuie să fie corectă, „responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că cei obișnuiți nu pierd și câțiva câștigă”, a subliniat Díaz.

Șeful Muncii a mai subliniat că lucrătorii trebuie să aibă competențele necesare „pentru ca inovația, algoritmii și inteligența artificială să fie puse în slujba binelui comun și pentru ca decarbonizarea economiei să aibă un impact pozitiv asupra vieții majorităților sociale. și ne permite să concepe și să construim un viitor mai bun”

La inaugurare, Yolanda Díaz a fost însoțită de comisarul european pentru ocuparea forței de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit. În plus, vicepreședintele secund interimar a participat și la panelul ministerial al prezentării-cadru împreună cu responsabilii pentru ocuparea forței de muncă din Belgia, Christie Morreale, Suedia, Johan Pehrson, care a fost moderat de profesorul de Dreptul Muncii și Securitatea Socială și președintele emerit al Curții Constituționale, María Emilia Casas. Secretarii de stat din Portugalia, Romania, Germania si Slovacia au prezentat si prezentari.

Díaz a mulțumit comisarului european pentru ocuparea forței de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, pentru angajamentul său față de educația, formarea și învățarea incluzive și de calitate, obiectul primului drept inclus în Pilonul european al drepturilor sociale.

Actualul șef al Muncii a pledat pentru un drept la formare în cadrul european al Uniunii Europene care ar putea servi la identificarea cerințelor care ar trebui îndeplinite în ceea ce privește durata și repetarea acesteia în timp, pe parcursul vieții profesionale; conditiile de exercitare a acestuia, atat in timpul zilei de munca, cat si in afara acesteia, sub forma avizelor sau licentelor de pregatire; forma de remunerare sau compensare financiară a persoanelor care sunt instruite; îmbunătățirea și simplificarea sistemelor naționale de acreditare, certificare, validare și omologare pentru competențele dobândite în alte state membre și rolul acordurilor colective în articularea și dezvoltarea acestui drept.

Conferință la nivel înaltConferința la nivel înalt privind politicile active de ocupare a forței de muncă, un pilon al Anului european al competențelor, reunește în capitala catalană peste 300 de persoane, inclusiv participanți, experți, șefi de instituții, organizații sindicale, companii și reprezentanți ai Rețelei europene de Servicii publice de ocupare a forței de muncă care analizează și dezbat schimbările care au loc pe piața muncii și impactul acestora asupra competențelor cerute de muncitorii și companiile.

Semnătura cu partenerii socialiLa sfârșitul acestei prime zile a Conferinței la nivel înalt, Yolanda Díaz va semna împreună cu Comisarul European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Drepturi Sociale și cu responsabilii partenerilor sociali la nivel european Declarația tripartită privind Anul european al competențelor.

Semnarea acestui document evidențiază că „am transformat dialogul social în semnul distinctiv al Guvernului Spaniei și acum vrem să-l transformăm în steagul Europei Sociale”, a explicat vicepreședintele secund interimar al Guvernului.

Vicepreședintele secund al Guvernului și ministru interimar al Muncii și Economiei Sociale, Yolanda Díaz, în timpul discursului său la sesiunea de deschidere a Conferinței la nivel înalt privind politicile active de ocupare a forței de muncă.

Mai multe informatii Site-ul web al președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene Etichete: Angajare UE Președinția spaniolă a Consiliului UE 2023 Sursa: Guvernul Spaniei – Yolanda Díaz propune ca UE să recunoască și să garanteze dreptul la formare la locul de muncă în următoarea legislatură europeană