Domeniile cu cele mai multe disponibilizări anunţate sunt: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente NCA (2.548), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.098), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (1.840), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (1.266), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (1.197), fabricarea de mobilă (1.179) şi învăţământ (1.089).

Cele mai multe disponibilizări sunt anunţate în luna mai (13.187)., urmată de  iunie cu 8.201 de posturi şi iulie cu 2.264 de posturi. Potrivit datelor culese până acum de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, alţi 304 angajaţi vor fi daţi afară în septembrie şi încă 20 în octombrie.
Dintre societăţile care au notificat agenţiile de ocupare asupra faptului că vor face disponibilizări, 21.553 sunt cu capital privat, 2.158 cu capital de stat şi 265 cu capital mixt.

În primele patru luni ale anului 2009 companiile au anunţat disponibilizarea altor 92.154 de locuri de muncă.