Guvernul a iniţiat un program de încurajare a consumului de fructe în şcoli, care presupune distribuirea zilnică de mere copiilor din clasele I-VIII. Pentru anul şcolar 2009 – 2010, programul este prevăzut să se desfăşoare între lunile noiembrie 2009 şi martie 2010. În valoare de aproape 48 de milioane lei, programul va fi asigurat de Ministerul Agriculturii, prin Agenţia de Plăţi. Acţiunile de comunicare a programului vor fi realizate prin intermediul unui poster care va fi expus în fiecare şcoală. Caietul de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie a posterelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, iar Agenţia de Plăţi va organiza procedura de achiziţie publică.