Rezultatele finale obținute în urma selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I (electrician), la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al Serviciului Administrativ din cadrul Direcției de Asigurare Logistică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră)

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarului

Motivarea deciziei

1.

IAVORSCHI EDUARD

ADMIS

dosar complet și corect întocmit

2.

DAMASCHIN IONEL

ADMIS

dosar complet și corect întocmit

Notă:

Candidaţii declaraţi „admis” la selecţia dosarelor de concurs se pot prezenta la următoarea etapă după evaluarea psihologică şi examinarea medicală specifică, efectuate de către structurile abilitate ale M.A.I.. Detaliile cu privire la susținerea evaluării psihologice vor fi afișate pe site-ul instituției, respectiv politiadefrontiera.ro; Candidații nu pot solicita reprogramarea evaluării psihologice; Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2022, începând cu ora 1300. Prezența candidaților la sediul instituției va fi la ora 1230.

Sursa: Rezultatele finale obținute în urma selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I (electrician)