#ComisiaEuropeana – Astăzi, 16 noiembrie, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Austriei [INFR(2023)0001] și României [INFR(2023)0034] pentru netranspunerea normelor UE prevăzute de Directiva privind acțiunile în reprezentare [Directiva (UE) 2020/1828]. Directiva impune statelor membre să permită organizațiilor de consumatori și organismelor publice desemnate să introducă acțiuni în justiție, în numele consumatorilor, împotriva practicilor ilegale ale comercianților. Consumatorii care au fost prejudiciați de o practică comercială ilegală pot solicita măsuri reparatorii, cum ar fi despăgubirea, repararea sau înlocuirea. În ianuarie 2023, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 24 de state membre pentru neîndeplinirea obligației de notificare a măsurilor naționale de transpunere integrală a directivei până la termenul de 25 decembrie 2022. În urma unei analize atente a răspunsurilor acestora, Comisia a concluzionat că Austria și România nu au furnizat informații satisfăcătoare cu privire la măsurile de transpunere a directivei. Austria și România au la dispoziție două luni pentru a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Sursa: Protecția consumatorilor: Comisia solicită României și Austriei să transpună normele privind acțiunile în reprezentare pentru protecția consumatorilor