Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Politica decoeziune vizează îmbunătățirea concretă a condițiilor de viață ale cetățenilor din toate regiunile UE. Acest proiect va îmbunătăți în mod semnificativ condițiile de viață ale peste 35.000 de cetățeni din această regiune a României prin îmbunătățirea rețelei de apă și de ape uzate.”

În special, în cadrul proiectului se vor reabilita principalele conducte de apă și sistemul de distribuție existente și se vor construi altele noi. De asemenea, se vor construi 26 de noi stații de pompare a apei și se vor reabilita unele vechi, 25 de noi rezervoare de apă potabilă și 25 de noi stații de clorurare. În privința apelor uzate, proiectul va pune la dispoziție 55 km de rețea de canalizare nouă și va reabilita 74  km din cea existentă, precum și o stație de epurare a apelor uzate din Șeica Mare.

În plus, această investiție a UE va contribui la modernizarea sistemelor de control menite să monitorizeze calitatea apei și se estimează că va crea 33 de locuri de muncă permanente pentru personalul de întreținere și exploatare a infrastructurii. Proiectul va reduce poluanții din sursele de apă, va asigura aprovizionarea continuă cu apă potabilă sigură și va avea un impact pozitiv de lungă durată asupra sănătății publice, contribuind în același timp la respectarea directivelor UE privind apa potabilă și apele urbane reziduale.

Se preconizează că proiectul va fi finalizat în 2026. Acesta vine în completarea altor două proiecte majore ale UE care acoperă alte părți ale județului, din martie 2022 și februarie 2017, care îmbunătățesc, de asemenea, calitatea apei potabile și reduc poluarea cauzată de evacuarea apelor uzate. Prin acest proiect, se investesc în total 139 milioane EUR în județul Sibiu din fondurile aferente perioadei de programare 2014-2020.

Mai multe detalii cu privire la investițiile efectuate în cadrul politicii de coeziune în România sunt disponibile pe platforma de date deschise și pe platforma Kohesio.

Sursa: Politica de coeziune a UE: peste 65 milioane EUR pentru o infrastructură mai bună de apă și de ape uzate în județul Sibiu