Numărul şomerilor a crescut în luna august în Comunitatea Valenciană. Așa a rămas fără motive optimismul oficial din discursurile politice care se baza pe diminuarea ratei șomajului în lunile anterioare. Creșterea a fost de 1,98 % ceea ce înseamnă 9.634 persoane rămase fără lucru în această lună, anulând astfel scăderea numărului șomerilor cu 10.710 persoane în iulie.

Au fost afectate atât serviciile cât și industria și construcțiile. Provincia Valencia a cunoscut cea mai mare creștere a numărului de șomeri, cu 6.013 persoane, în vreme ce în Provincia Castellon a avut loc o creștere mai moderată cu numai 719 persoane. Dintre cei 496.732 de șomeri din Comunitatea Valenciană, 83.442 sunt străini. Numărul de afiliați străini la securitatea socială fiind de circa 200.000.

De remarcat și faptul că această creștere a numărului de șomeri în Comunitatea Valenciană este peste media națională care a fost de 1,56%. Putem corela acest fapt și cu o altă evidență statistică care merge în același sens. E vorba de descreșterea numărului de autonomi pe comunități, Comunitatea Valenciană, cu o descreștere de 10,9%, situânduse și aici peste media națională care este de 7,8%. Nu e nevoie să mai spunem că mulți dintre autonomii care care solicită radierea sunt bărbați imigranți care lucrau în construcții.

Previziunile economice pentru a doua jumătatea a anului 2010 sunt sumbre în toată Spania fiind așteptată o recădere a economiei. Această pierdere economică este justificată de reducerea consumului privat ca urmare a cheltuielilor cu vacanțele și reducerile de prețuri din vară și a continuării regresului investițiilor în construcții. Toate acestea se pare că vor menține o înaltă rata a șomajului și în anul 2011.