Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a participat la a șasea sesiune a Plenarei Conferinței privind viitorul Europei (CoFE), organizată în perioada 8-9 aprilie 2022.

Agenda sesiunii a inclus dezbateri pe temele principale ale Conferinței şi anume: schimbările climatice și mediu; sănătate; o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; valori și drepturi, statul de drept, securitate; transformarea digitală; democrație europeană; migrație; educație, cultură, tineret și sport.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a susţinut, în sesiunea plenară, două intervenţii legate de temele incluse pe agendă privind Sănătatea și Valorile, drepturile, statul de drept și securitatea.

Referitor la domeniul sănătăţii, secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat rolul central al acestui sector în acțiunile viitoare ale Uniunii. A menționat că cetățenii români își doresc un accent mai mare pe prevenție în domeniul medical, acces mai ușor și echitabil la servicii medicale și medicamente şi investiții solide în cercetare și inovare. De asemenea, a evidenţiat rolul central al cadrelor medicale în asigurarea unor sisteme de sănătate robuste.

În context, demnitarul român a evidențiat importanța unității și a solidarității la nivel european în gestionarea eficientă a situațiilor de criză, ca urmare a experienței pandemiei de COVID-19. În acest sens, a arătat că mecanismele de gestionare a crizelor au funcționat, iar statele membre s-au sprijinit reciproc și au sprijinit statele vecine ale Uniunii. De asemenea, secretarul de stat Daniela Gîtman a evidenţiat importanţa rezilienței sistemelor de sănătate la nivel european, ca rezultat al unui efort conjugat al cadrelor medicale, al autorităților locale, naționale, al instituțiilor europene şi al tuturor cetățenilor.

În ceea ce privește componenta de valori și drepturi, stat de drept și securitate, oficialul român a evidențiat importanța modelului european axat pe pace și securitate, pe respectul pentru principii şi valori, statul de drept și securitatea statelor membre şi a cetățenilor. În context, a făcut referire la așteptările cetățenilor români, reieșite din dezbaterile organizate în România, care au indicat sprijinul neechivoc al participanţilor români, inclusiv al tinerilor, pentru o Uniune puternică și unită, fără fragmentări şi mai rezilientă în plan intern și extern.

 

Sursa: Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la reuniunea Plenarei Conferinței privind viitorul Europei