Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută aprobarea de către Guvernul României, joi, 14 aprilie 2022, a Hotărârii, inițiate de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, privind plata unei contribuții financiare voluntare a României, în valoare de 100.000 de euro, la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaționale (CPI) destinat sprijinirii activității Biroului Procurorului pentru anul 2022, în contextul investigațiilor din Ucraina pentru comiterea de crime de război, crime împotriva umanității și crime de genocid.

Contribuția financiară va fi suportată din bugetul MAE pentru anul 2022 și vine ca răspuns la apelul Procurorului CPI adresat statelor părți la Statutul de la Roma al CPI (actul fondator al instanței de la Haga) de a susține cu resurse adecvate zonele prioritare de acțiune ale Biroului său, pe fondul gradului ridicat de încărcare generat de multitudinea dosarelor în lucru, printre care se numără și noua anchetă privind crimele internaționale menționate mai sus, comise pe teritoriul Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

Având în vedere susținerea constantă a României pentru mandatul Curții Penale Internaționale și pentru rolul esențial al dreptului internațional în menținerea păcii și securității internaționale, Guvernul României a decis să răspundă favorabil solicitării Biroului Procurorului CPI, prin oferirea acestei contribuții financiare voluntare, complementar cotizației naționale la bugetul Curții, pentru a asigura buna derulare a tuturor sarcinilor acestuia, cu respectarea principiului independenței și imparțialității procedurilor judiciare.

România consideră că instanța penală internațională are un rol esențial în identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de cele mai grave infracțiuni, acțiunile CPI fiind parte a mesajului ferm al comunității internaționale de respingere a impunității și de reafirmare a atașamentului pentru dreptul internațional și ordinea internațională bazată pe reguli.

La 2 martie 2022, România și alte 38 de state părți la Statutul de la Roma, printre care toate statele membre ale Uniunii Europene, au sesizat în comun Procurorul Curții Penale Internaționale cu privire la anchetarea infracțiunilor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Demersul a asigurat accelerarea procedurilor judiciare ale instanței internaționale și demararea de îndată a anchetei Procurorului CPI în acest caz.

 

Informații suplimentare:

 

România a ratificat Statutul de la Roma al Curții prin Legea 111/2002 și susține buna funcționare a CPI ca instrument esențial de prevenire și combatere, prin forța legii, a celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională. În ultimele două decenii, instanța penală internațională și-a consolidat și diversificat activitatea, devenind un element de bază al sistemului justiției internaționale și un garant al principiilor statului de drept în plan global.

În prezent, Biroul Procurorului Curții Penale Internaționale are în desfășurare trei examinări preliminare și 17 anchete complexe, printre acestea din urmă numărându-se și situația din Ucraina.  

Având în vedere gradul ridicat de încărcare raportat la resursele disponibile, Procurorul CPI a adresat statelor părți, la 7 martie 2022, o invitație de sprijinire a funcționării Biroului său prin detașarea de experți naționali și furnizarea de contribuții financiare voluntare către un Fond fiduciar al CPI înființat în conformitate cu art. 116 din Statutul de la Roma. Acest Fond are rolul de a susține ariile prioritare de activitate a Biroului Procurorului, și anume: folosirea de noi instrumente tehnologice avansate pentru colectarea, analizarea și prelucrarea probelor, furnizarea sprijinului psiho-social și a protecției pentru martori și supraviețuitorii infracțiunilor, dezvoltarea capacității de anchetare a infracțiunilor de gen, a infracțiunilor privind viața sexuală și a celor împotriva copiilor. Contribuțiile voluntare vor fi utilizate, după caz, în complementaritate și cooperare cu acțiunile autoritățile naționale, conform Statutului CPI.

Sursa: MAE oferă o contribuție financiară voluntară, din partea României, la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaționale (CPI)