La 16 februarie 2022, România s-a asociat la o Declarație comună privind combaterea amenințării teroriste și sprijinirea păcii și securității în Sahel și Africa de Vest. Redăm, în continuare, textul Declarației.

 

Declarație Comună privind combaterea amenințării teroriste și sprijinirea păcii și securității în Sahel și Africa de Vest
 

În ajunul Summit-ului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, noi, statele din Sahel și vecinătate, precum și partenerii internaționali, ne-am reunit pentru a discuta situația din Sahel. Ne menținem angajamentul de a sprijini Mali și poporul malian în eforturile de a obține o pace și stabilitate durabile și de a combate a amenințările teroriste în regiunea Sahel.

Reafirmăm cu tărie voința comună de a continua parteneriatul nostru și angajamentul pe termen lung față de poporul malian în confruntarea cu toate provocările cauzate de activitatea grupărilor teroriste armate în Sahel.

Luăm notă și ne exprimăm regretul că autoritățile de tranziție din Mali nu și-au îndeplinit angajamentele față de ECOWAS, sprijinită de Uniunea Africană (UA), de organizare a alegerilor prezidențiale și legislative, până la 27 februarie 2022. Cerem autorităților maliene să pună capăt perioadei de tranziție și să organizeze alegeri libere, corecte și credibile. Sprijinim pe deplin eforturile continue ale ECOWAS și UA de restaurare în cel mai scurt timp a ordinii constituționale.

Încurajăm autoritățile maliene să reia dialogul constructiv cu ECOWAS și UA, la cel mai înalt nivel, în vederea identificării unei soluții care să favorizeze stabilitatea și dezvoltarea țării și a întregii regiuni.

Din cauza piedicilor multiple create de autoritățile de tranziție maliene, statele europene și Canada, care acționează alături de Operațiunea Barkhane și în cadrul Task-Force Takuba, estimează că, în prezent, condițiile politice, operaționale și juridice nu mai permit continuarea eficientă a angajamentului militar actual în lupta împotriva terorismului în Mali și, ca atare, au decis începerea retragerii coordonate de pe teritoriul malian a resurselor lor militare alocate acestei operațiuni. În strânsă coordonare cu statele vecine, și-au exprimat totodată disponibilitatea de a își menține angajamentul în regiune, conform procedurilor constituționale la nivel național.

Cu toate acestea, la solicitarea partenerilor africani și conform discuțiilor privind viitoarele căi de acțiune comună, au decis continuarea acțiunilor comune împotriva terorismului în regiunea Sahel, inclusiv în Niger și în Golful Guineei, și au demarat consultări politice și militare cu aceste state, în scopul convenirii, până în iunie 2022, a parametrilor de acțiune.

Evidențiem contribuția esențială a MINUSMA la stabilizarea situației din Mali, implementarea Acordului de Pace, protejarea populației maliene, cu respectarea drepturilor omului, precum și la crearea unui climat sigur pentru asistența umanitară. Apreciem, în egală măsură, angajamentul și prețul plătit în vieți omenești de statele ce au contribuit cu efective militare și de poliție.

Totodată, reamintim contribuția substanțială a Uniunii Europene la pacea și securitatea în Sahel. Subliniem încă o dată sarcina crucială de consolidare a capacităților și mijloacelor de care dispun forțele de securitate ale statelor din regiune, sporind astfel siguranța populației locale, acolo unde și atunci când condițiile necesare vor fi întrunite.

Ținând cont de impactul situației actuale asupra populației maliene, dorim să reafirmăm angajamentul nostru comun de durată față de poporul malian, precum și disponibilitatea de a continua să căutăm soluții la cauzele profunde ale insecurității, prin mobilizarea de resurse pentru a răspunde la nevoile imediate și pe termen lung ale populației, în special în ce privește persoanele cele mai vulnerabile. Reafirmăm disponibilitatea de a continua dialogul cu autoritățile de tranziție maliene.

În scopul prevenirii unei potențiale extinderi geografice a acțiunilor grupărilor teroriste armate către sudul și vestul regiunii, partenerii internaționali își exprimă disponibilitatea de a analiza de o manieră activă extinderea sprijinului lor pentru statele vecine din Golful Guineei și din Africa de Vest, în baza unei solicitări venite de la acestea. Aceste acțiuni ar sprijini inițiativele regionale relevante și organizații precum UA, ECOWAS, G5 Sahel și Inițiativa Accra, consolidând totodată strategiile naționale care vizează sporirea rezilienței, precum și a condițiilor de trai și de securitate în regiunile cele mai vulnerabile.

Adresăm solicitarea Înaltului Reprezentant al Coaliției pentru Sahel de a organiza, în scurt timp, o reuniune ministerială a Coaliției, pentru a face un bilanț al Foii de Parcurs adoptate în martie 2021 și pentru a lua în considerare noile evoluții.

Semnatari : Belgia; Benin; Canada; Ciad; Republica Cehă; Danemarca; Estonia; Franța; Germania; Ghana; Ungaria; Italia; Côte d’Ivoire; Lituania; Mauritania; Olanda; Niger; Norvegia; Portugalia; România; Senegal; Slovacia; Slovenia; Suedia; Togo; Consiliul European; Comisia Europeană; Înaltul Reprezentant al Coaliției pentru Sahel; Comisia Uniunii Africane.

Textul în limba engleză al Declarației poate fi consultat aici: Joint declaration on the fight against the terrorist threat and the support to peace and security in the Sahel and West Africa | Élysée (elysee.fr)

 

Sursa: Comunicat de presă