(lei) Pag.   1

Nr. Crt.

CATEGORIE

Funcții cu comanda

Funcții fără comanda

minim

maxim

minim

maxim

1

Personal contractual

1.473

4.130

2

Ofițeri de politie

3.761

12.086

445

8.468

3

Agenți de politie

493

6.205

NOTĂ

* În valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse și veniturile acordate în baza unor Hotărâri Judecătorești sau ca urmare a recalculării unor diferențe neacordate din lunile precedente.

Sursa: Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna octombrie 2022