image În Europa trăiesc aproximativ 12 milioane de romi, reprezentând cea mai numeroasă minoritate etnică a UE. Aceștia sunt discriminați în educație și ocuparea forței de muncă și de multe ori au acces limitat la serviciile de sănătate. „Romii sunt cetățeni europeni ca toți ceilalți cetățeni europeni“, a spus socialista maghiară Kinga Göncz în cadrul unei reuniuni a comisiei pentru ocuparea forței de muncă.

La începutul săptămânii, comisia pentru drepturi civile de la Parlamentul European a organizat o audiere privind strategia UE pentru incluziunea romilor. Audierea urmează adoptarea unui raport întocmit de Lívia Járóka (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Ungaria) și a dat participanților ocazia de a comenta asupra recentului summit privind incluziunea romilor de la Cordoba (aprilie 2010).

„Sărăcia se transmite din generație în generație în comunitatea romă“

La audiere au participat comisarul european pentru justiție, drepturile fundamentale și cetățenie, Viviane Reding, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, reprezentanți ai președințiilor maghiare și belgiene ale UE și raportoarele Lívia Járóka și Kinga Göncz. Participanții au spus că integrarea romilor este o prioritate. Domnul Zoltán Balog, reprezentantul președinției maghiare a UE, a arătat că integrarea romilor este una din prioritățile președinției sale.

Educația și ocuparea forței de muncă sunt factori cheie în integrarea romilor. „Sărăcia se transmite din generație în generație în comunitatea romă, trebuie să consolidăm ocuparea forței de muncă intensificând educația în rândul lor“, a spus comisarul Andor. Doamna Járóka a arătat că incluziunea romilor este o investiție pe termen lung. Pe o perioadă de 20-30 de ani, este mai convenabil să integrezi romii decât să susții condițiile socio-economice ce se situează sub standarde, a arătat dumneaei.

Fondurile trebuie folosite mai eficient

Participanții au salutat strategia și politicile privind romii, care acum câțiva ani nu existau, dar au spus că este necesară o acțiune mai concretă. Raportul Járóka subliniază importanța abordării nivelului local. „Integrarea romilor se află pe ordinea de zi, dar nu se pune în practică în multe state membre“, a arătat comisarul Reding. În audiere s-a mai arătat că deciziile privind romii nu trebuie luate fără ca aceștia să fie consultați.

Fondurile dedicate romilor trebuie folosite chiar pentru romi, au mai spus participanții la audiere, și cheltuielile trebuie verificate. „Multe state membre folosesc deja aceste fonduri, dar de multe ori într-un mod neeficient“, a arătat comisarul Andor. Dumnealui a arătat că 1/6 din Fondul Social European (10 miliarde de euro) este dedicată integrării romilor.

Franța și Italia criticate

Raportoarea a criticat Franța și Italia, dar și organizații ale societății civile, pentru felul în care au tratat romii. Marilisa Fantacci, de la „Collectif des Roms en Europe“, a arătat că nimic nu s-a schimbat de la medierea din această vară și că romii sunt în continuare expulzați.

„Ne întrebăm cum va putea Franța să dezvolte o strategie de incluziune a romilor în aceste condiții“, a spus doamna Fantacci. Comisarul Reding a răspuns că Franța respectă cererile Comisiei Europene, rămânând însă monitorizată, adăugând că modalitatea cea mai sigură este aplicarea directivei privind libera circulație. Sursa : © Parlamentul European