Românii din străinătate și nu doar ei se pot bucura până la 27 aprilie 2017 de posibilitatea de a „cumpăra” vechime în muncă în vederea pensionării.

Cei care doresc să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie în România trebuie să încheie astfel un contract cu Casa Teritorială de Pensii din România (până în 27 aprilie 2017) şi pot să plătească echivalentul vechimii de maximum cinci ani.

Se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade încadrate în intervalul dintre data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani dinaintea acestei date.

Plata contribuţiei de asigurări sociale ar urma să fie făcută într-o singură tranşă sau în tranşe lunare.

Pentru un total de cinci ani de vechime, românii interesați ar trebui să plătească aproximativ 15 500 de lei.

Această posibilitate a fost creată prin Decretul nr. 870/2016 pentru promulgarea Legii 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 24.10.2016.

Iniţiativa legislativă prevede că ”persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia”.

Conform proiectului de lege:

– „Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.”

– „Baza lunară de calcul prevăzută o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

– „Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată. Cota de contribuţie de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată”.