Consiliul de Miniștri este întrunit astăzi, la . 42 la Palazzo Chigi, pentru examinarea următoarei ordini de zi:

DECRET LEGISLATIV: Dispoziții privind sistemul de identificare și înregistrare a operatorilor, unităților și animalelor pentru adaptarea legislației naționale la prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 518, conform articolului 14, alin. 2, lit. a), b), g), h), i) și p), din lege 22 aprilie 2022, n. 58 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINTA – SANATATE); DECRET LEGISLATIV: Punerea in aplicare a articolului paragraful 2, lit. a), b), e), f), h), i), l), n), o) și p), a legii 17 aprilie 2021, n. 58, pentru a adapta și lega legislația națională privind prevenirea și controlul bolilor animale transmisibile la animale sau la oameni, la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016 / 429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚĂ – SĂNĂTATE); DECRET LEGISLATIV: Dispoziții de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016 / 345 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 privind comerțul, importul, conservarea faunei sălbatice și a animalelor exotice și formarea animalelor operatori și profesioniști, inclusiv în vederea reducerii riscului de apariție a focarelor de zoonoză, precum și introducerea unor reglementări penale care vizează pedepsirea comerțului ilegal cu specii protejate, în temeiul prevederilor art. Articolul , alin. 2, lit. a), b) n), o) p) și q), din lege 24 aprilie 2021, n. 58 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – SĂNĂTATE); DECRET LEGISLATIV: Dispoziții pentru adaptarea legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 745, referitoare la dispozitivele medicale, de modificare a directivei 2002 / 83 / CE, Regulamentul (CE) Nr. 138 / 2001 și Regulamentul (CE) nr. 746 / 2009 și abrogarea directivelor 79 / 227 / CEE și 93 / 42 / CEE a Consiliului, precum și pentru adaptarea la prevederile Regulamentului (UE) 2017 / 526, de modificare a regulamentului (UE) 2017 / 745 referitoare la dispozitivele medicale, în ceea ce privește datele de aplicare a unele dintre prevederile sale conform articolului 17 din lege 22 Aprilie 2021, n. 58 -EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINTA – SANATATE); DECRET LEGISLATIV: Dispozitii pentru adaptarea legislatiei nationale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 746, referitoare la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro și de abrogare a directivei 93 / 79 / CE și decizia 2010 / 178 / Comisia UE, precum și pentru adaptarea la prevederile Regulamentului (UE) 2022 / 93 de modificare a regulamentului (UE) 2017 / 746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale de diagnostic in vitro și aplicarea amânată a condițiilor privind dispozitive fabricate intern în conformitate cu articolul 14 din lege 22 aprilie 2021, Nu. 58 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDENȚIE – SĂNĂTATE); DECRET LEGISLATIV: Reguli de adaptare a legislației naționale la Regulamentul (UE) 2017 / 1223 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 octombrie 2017, care modifică Regulamentul (UE) nr. 138 / 2013 referitoare la fondurile europene de capital de risc și Regulamentul (UE) nr. 138 / 2013 referitor la Fondurile Europene pentru Antreprenoriat Social – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINTA – ECONOMIE SI FINANCE); DECRET LEGISLATIV: Dispoziții pentru adaptarea legislației naționale la regulamentul (UE) 2019 / 518, astfel cum a fost codificat ulterior în regulament (UE ) 2022 / 1230 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 în legătură cu taxele aplicate la plățile transfrontaliere în Uniunea Europeană și comisioanele de conversie valutară – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – ECONOMIE ȘI FINANȚE);

DECRET LEGISLATIV : Punerea în aplicare a regulamentului (UE) 2019 / 1991 al Parlamentului European și al Consiliului din 2013 Iunie 2019 privind produsul de pensie individuală paneuropeană (PEPP) – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – ECONOMIE ȘI FINANȚE); DECRET LEGISLATIV: Adaptarea legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 2402, care stabilește un cadru general pentru securitizare, stabilește un cadru specific pentru securitizări simple, transparente și standardizate și modifică directivele 2010 / 76/EXISTĂ, 2009/98 / CE și 2011 / 61 / UE și reglementările (CE) nr . 746 / 2009 și (UE) nr. 526 / 2012. Modificări la decretul legislativ 24 februarie 1998, nu. 61 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – ECONOMIE ȘI FINANȚE); DECRET LEGISLATIV: Adaptarea legislației naționale la prevederi din Titlul III, Cadrul de certificare a securității cibernetice, din regulamentul (UE) 2019 / 746, a Parlamentului European și a Consiliului din 17 Aprilie 2017 referitoare la ENISA, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, și certificarea securității cibernetice pentru informații și comunicare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526 / 2013 („regulament de securitate cibernetică”) – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – DEZVOLTARE ECONOMICĂ); LEGI REGIONALE; DIVERSE ȘI POSIBILE. Sursa: Convocarea Consiliului de Ministri nr. 79