Ministerul Dezvoltării şi Turismului şi reprezentanţi ai agenţiilor imobiliare, notarilor publici şi ai asociaţiei auditorilor energetici au definitivat proiectul de lege cu privire la obligativitatea certificatelor energetice pentru clădiri. Acestea urmează să devină obligatorii în cadrul tranzacţiilor imobiliare începând cu luna viitoare.

Vânzătorii şi cei care închiriază o locuinţă trebuie să facă dovada certificatului energetic, prin care cumpărătorii şi chiriaşii sunt informaţi asupra performanţei energetice a locuinţei. Certificatul stabileşte în ce clasă energetică se situează imobilul sau apartamentul printr-un calificativ de la A la G, în funcţie de câtă energie consumă pentru încălzire şi iluminare.

Acest certificat nu impune niciun fel de acţiune din partea celui care vinde imobilul sau îl închiriază, având valoare informativă. El va fi eliberat de către au auditor energetic atestat, în urma unei expertize la faţa locului, şi este valabil zece ani de la data emiterii. Elaborarea unui certificat energetic va dura două zile.

Auditorii autorizaţi (lista lor poate fi găsită pe site-ul Ministerului Dezvoltării şi Turismului la secţiunea construcţii, atestări tehnico-profesionale) vor cere atât planul de la cadastru cât şi releveul, culegând informaţii despre grosimile de ziduri, înălţimea încăperilor, dimensiunile uşilor şi ferestrelor, materialele şi structura pereţilor exteriori, structura suprafeţelor care separă apartamentul de celelalte apartamente sau de alte zone, orientarea apartamentului, orientarea blocului, numărul de locatari, tipul de instalaţii, tipul de încălzire, starea acestor echipamente, etc. În urma studierii tuturor acestor date, imobilul va fi plasat într-o clasă energetică de la A la G.