În legătură cu anunțul public de selecție pentru colectarea manifestărilor de interes în atribuirea nr. 20 funcții de membru al Unității de programare de evaluare și analiză (NUVAP) la Departamentul pentru Politici de Coeziune al Președinției Consiliului de Miniștri din 14 Februarie 37, decretele șefului Direcției pentru Politici de Coeziune nr. 35, 37 el sa născut în 14 iunie 2022, să aprobe listele de candidați apți respectiv pentru profilul profesional „01 Expert pentru planificarea și implementarea politicilor „, pentru profilul profesional” 02 Expert în evaluarea politicilor de coeziune „și pentru profilul profesional” 37 Expert în monitorizarea și măsurarea politicilor de coeziune”.

Sursa: Anunț public de manifestare a interesului pentru 20 posturi de membru al NUVAP: liste de candidați eligibili