Pentru obţinerea cardului sanitar în Spania, administraţia spaniolă solicită două tipuri de adeverinţe: – O adeverinţă eliberată de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din judeţul în care aveţi domiciliul, din care reiese calitatea de asigurat sau neasigurat a cetăţeanului în România;

– O adeverinţă eliberată de către Administraţia Financiară din judeţul de domiciliu, din care sa reiese situaţia veniturilor cetaţeanului (certificado de bienes).
Autoritatile spaniole solicită aceste adeverinţe pentru a şti cine suportă cheltuielile aferente asistenţei sanitare acordate.
În cazul în care cetăţeanul roman dovedeşte că nu este asigurat şi că nu realizează venituri în România, cheltuielile vor fi suportate de către Spania în cazuri de urgenţă, situaţii umanitare, etc.
În cazul în care, ulterior acordării unor prestaţii sanitare de către partea spaniolă, se dovedeşte că pacientul este asigurat în România, Casa de Asigurări din ţară va deconta cheltuielile.
Informaţii oferite de Mihaela IOANOVICI – Ataşat pe Probleme de Muncă şi Sociale la
Ambasada României (Madrid)