refacerea-populatiilor-piscicole-inregistreaza-progrese,-dar-sunt-necesare-eforturi-suplimentare-pentru-a-avea-un-sector-al-pescuitului-rezilient-si-sustenabil

Refacerea populațiilor piscicole înregistrează progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a avea un sector al pescuitului rezilient și sustenabil