Secţia Consulară a Ambasadei României la Londra organizează un consulat itinerant în perioada 28 – 30 aprilie 2022 în localitatea Swansea, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. 

Vor fi preluate cereri doar pentru persoanele care au primit programare prealabilă prin email, după cum urmează:

        Joi – 28 aprilie 2022, între orele 9.00 – 17.00              

        Vineri-  29 aprilie 2022, între orele 9.00 – 17.00           

        Sâmbătă- 30 aprilie 2022, între orele 9.00 – 17.00         

Vor fi prestate exclusiv următoarele servicii consulare: 

preluarea cererilor pentru pașapoarte electronice și titluri de călătorie eliberarea pașaportului, dacă acestea se află deja la Secția Consulară (verificați aici) preluarea cererilor pentru autentificarea actelor notariale preluarea cererilor pentru acte de stare civilă {pentru actele de stare civila, va rugam sa completati solicitarea pe portalul www.econsulat.ro, incarcati documentele necesare, ”TRIMITETI SPRE PREVALIDARE/PROCESARE” si precizati in e-mail-ul de solicitare a programarii codul de cerere (ex. PE000000)}

 

 Atenție! 

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Londra, pe adresa de email: londra.consulatitinerant@gmail.com, până cel târziu sambată, 09 aprilie la ora 23.59.

La rubrica Subject din e-mail vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant – Swansea – 2022, precum și serviciul solicitat (Ex. pașaport sau act notarial sau act de stare civila)

Vă rugăm nu trimiteți solicitarea de mai multe ori !

 

IMPORTANT!

Dacă aţi solicitat o programare pentru consulat itinerant înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com.

Nu se iau în considerare cererile din afara intervalului din prezentul comunicat și nici solicitările incomplete.

În situația în care aveți deja o programare la Secția Consulara Londra și doriți să obțineți programare în cadrul prezentei sesiuni a consulatului itinerant, vă rugăm ne comunicați acest aspect și să precizați numărul PE (ex.PE600600), obținut pe platforma www.econsulat.ro. 

Documentele pentru care veți depune cererea in consulatul itinerant pot fi remise prin poştă, drept pentru care, dacă sunteți interesat,  veți depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător – Royal Mail – Special Delivery, la momentul depunerii cererii. (procedura).

Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic (Ex: 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri … etc). 
Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Pentru actele de stare civila, plicul trebuie sa fie de dimensiune A4

                        Rugăm scrieți deja adresa și numele pe plic + timbrul să fie deja lipit

 În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

locatia Swansea; numele şi prenumele solicitantului; tipul pasaportului solicitat (pentru pasaport):    adult cu domiciliul in RO adult cu domiciliul in UK minor sub 14 ani cu domiciliul in RO minor sub 14 ani cu domiciliul in UK minor peste 14 ani cu domiciliul in RO minor peste 14 ani cu domiciliul in UK menționați culoarea ochilor și înălțimea; tipul actului notarial: autentificări (procuri, declarații, testamente) legalizări (sigilii, semnături, traduceri, copii de pe înscrisuri) certificarea unor fapte alte servicii notariale adresa unde locuiți în Marea Britanie; dovada rezidenței în Tara Galilor; data naşterii, locul nașterii și codul numeric personal; prenumele părinţilor (solicitantului minor); adresa de ultim domiciliu din România (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Marea Britanie (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Marea Britanie); seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport); valabilitatea documentului de călătorie (valabil de la ……. până la …….); obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii Pentru actele de stare civila, va rugam precizati numarul cererii din portalul www.econsulat.ro (ex. PE000000)  

În situația în care nu trimiteți datele solicitate, există posibilitatea să nu primiți programare

De asemenea, pentru optimizare, puteți transmite copii în format PDF (dacă există posibilitatea) sau fotografii(rezolutie mica, dar vizibila) ale documentelor.

Lista documetelor necesare pentru depunerea unei cereri de pașaport se găsește la urmatoarea adresă:
                                          http://londra.mae.ro/node/829 

Lista documetelor necesare pentru depunerea unei cereri pentru actele notariale se găsește la urmatoarea adresă:
                                          http://londra.mae.ro/node/259

Lista documetelor necesare pentru depunerea unei cereri pentru actele de stare civilă se găsește la urmatoarea adresă:
                                          http://londra.mae.ro/node/279

 

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de xerocopii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

 În situația în care dosarul este incomplet sau in documente sunt descoperite neconcordanțe, cererea nu va putea fi procesată.

Echipa consulară mobilă se va deplasa în Swansea la adresa – Hotel Marriot, Maritime Quarter, Swansea SA1 3S, Swansea. 

Atenție: taxa consulară pentru un pașaport este de 52 de lire și va fi încasată, exclusiv, cu cardul bancar

_________________________________________________________________________________

 Reguli ce trebuie respectate pentru prevenirea raspândirii virusului COVID-19

la intrare, fiecare persoană trebuie să-și igienizeze mâinile și să poarte în permanență o mască; scanarea codului QR al aplicatiei NHS; nu există acces la toalete pentru cetățenii care vizitează; publicul nu poate aștepta în spațiul de lucru în afara orelor de program; sunt permise maxim 4 persoane la un moment dat pentru efectuarea serviciilor; cetatenii trebuie să păstreze o distanță de 2 metri în timp ce așteaptă pentru efectuarea serviciului consular; fiecare persoana trebuie sa respecte timpii de programare, motiv pentru care publicul este rugat sa se prezinte cu maxim 10 minute inainte de ora programarii  

Sursa: Anunț privind organizarea unui consulat itinerant în Swansea 28 – 30 aprilie 2022