Subsecretarul la Președinția Consiliului de Miniștri, Roberto Garofoli, a semnat Decretul prim-ministrul pentru adoptarea noului regulament privind atribuțiile speciale (puterea de aur).
Regulamentul a fost adoptat în urma reformei introduse prin decretul-lege 21 martie 2021, n. 14, care prevedea, printre altele, măsuri de simplificare, consolidarea coordonării Președinției Consiliul de Miniștri.
Reforma aprobată în martie devine astfel operațională odată cu introducerea unor inovații semnificative, vizând și o gestionare mai eficientă a unui număr în creștere treptată a notificărilor tranzacțiilor supuse golden power: de fapt , a trecut de la 8 notificări în 2014 la 14 în 2015, 14 în 2016, 46 în 2018, 46 în 2019, 83 în 2019, 342 în 2020, 496 în 2021, pentru un total de 1037 peste 8 ani.
O creștere datorată creșterii operațiunilor notificate în sectoarele „tradiționale” (apărare, energie, transport, telecomunicații), dar și extinderii progresive a disciplinei golden power la noi sectoare strategice (în special tehnologii 5G, sănătate, agroalimentar, financiar, credit și asigurări) și tranzacțiile încheiate de subiecții europeni.
Dintre principalele inovații introduse prin noul Decret al prim-ministrului se remarcă următoarele:

în vederea asigurării unei mai mari promptitudine a cercetării prealabile, măsurile au vizat încredințarea deciziilor de neexercitare a competențelor speciale Grupul de Coordonare constituit la Președinția Consiliului de Miniștri, dacă există unanimitate în pozițiile exprimate de administrațiile implicate; pentru pentru a introduce o mai mare certitudine și în beneficiul întreprinderilor, instituția o nouă procedură, așa-numita „pre-notificare”, care permite operatorilor părțile interesate – fără a aduce atingere necesității respectării termenelor de notificare formală, dacă este cazul – să transmită Președinției Consiliului de Miniștri o informație cu privire la proiectele de funcționare pe care intenționează să le încheie, pentru a obține, în termen de (30 zile, informații despre dacă este sau nu supus disciplinei puterii de aur; în vederea simplificării cunoașterii disciplinei de către operatorii economici, în sfârșit, DPCM modifică și integrează anterior Decretul Prim-ministrului din 6 august 2017 Noul regulament face parte dintr-un context de atenție reînnoită de către Guvernului la protecţia activelor strategice naţionale – si in lumina inovatiilor importante introduse la nivel european – in vederea mentinerii unui echilibru adecvat intre intarirea controalelor si necesitatea asigurarii atragerii investitiilor straine.alte initiative care vizeaza implementarea reformei la care se face referire in decretul-lege. Nu. 14 / 2022 .
Birourile Departamentului Coordonare Administrativă a Președinției Consiliului de Miniștri responsabile cu activitățile pregătitoare pentru exercitarea atribuțiilor speciale au fost consolidate prin înființarea unei structuri dedicate la nivel de conducere generală, care să răspundă Şeful Departamentului, la rândul său, împărţit în două structuri de nivel de management non-general.
La 1 iunie, subsecretarul la Președinția Consiliului de Miniștri, Roberto Garofoli, a semnat Decretul primului-ministru pentru înființarea unei Unități specifice de evaluare și analiză strategică privind exercitarea atribuțiilor speciale, cu funcții de sprijin tehnic pentru structurile Președinției Consiliului.
iulie 21 a fost semnat, de asemenea, un memorandum de înțelegere între Președinția Consiliului de Miniștri și Poliția Finanțe care vizează intensificarea schimbului de informații între cele două instituții pentru, printre altele, să se constate orice nerespectare a obligațiilor de sesizare. , să monitorizeze implementarea prevederilor impuse de prevederile pentru exercitarea competențelor speciale, să verifice structura efectivă de proprietate a societăților implicate.

. ) Sursa: Subsecretarul Garofoli semnează Dpcm pe noul reglarea puterii de aur