Ministerul Științei și Inovării, prin Agenția de Stat pentru Cercetare (AEI), a publicat rezoluția de acordare a apelului 2022 de proiecte de generare a cunoștințelor, pentru care 311, 2 milioane de euro la mai mult de 3.100 proiecte de cercetare.

În plus, aceste ajutoare va permite angajarea de 449 cercetători și cercetători predoctorali în țara noastră.

Din suma totală, 100,4 milioane de euro sub formă de grant și 100, 8 milioane corespund ajutoarelor din fonduri FEDER. Această finanțare contribuie, de asemenea, la promovarea capacității de conducere naționale și internaționale a echipelor de cercetare din centrele publice și private spaniole, facilitând mobilitatea acestora și promovând participarea și succesul acestora în programe și proiecte europene și internaționale.

. Proiecte atribuite
Din totalul proiectelor atribuite, 311 sunt conduse de tineri cercetători și cercetători. În plus, % a proiectelor Sunt coordonate de cercetători.

Toate comunitățile autonome și orașele au primit finanțare prin acest apel. Consiliul Superior pentru Cercetare Științifică (CSIC) a fost entitatea care a obținut cele mai multe proiecte, urmată de Universitatea Complutense din Madrid, Universitatea din Barcelona, ​​​​Universitatea din Granada și Universitatea din Sevilla.

Mai multe informații Site-ul Agenției de Stat de Investigații Sursa: Guvernul Spaniei – Granturi pentru știință și inovare 449 milioane de euro la mai mult de 3.100 proiecte de generare de cunoștințe161122