Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației a trimis către Comisia Europeană documentul care oferă un prim răspuns la observațiile acestora și în care avansează liniile principale pe care se va baza pentru formularea versiunii finale a planului de aplicare a Politicii Agricole Comune (PAC) în Spania.

Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației a transmis Comisiei Europene – căreia îi mulțumește pentru „colaborarea excelentă cu care se desfășoară activitatea de pregătire a planului strategic realizat” – Documentul care oferă un prim răspuns la observațiile dumneavoastră și în care avansați liniile principale pe care vă veți baza pentru formularea versiunii finale a planului de aplicare a Politicii Agricole Comune (PAC) în Spania.

În text sunt avansate câteva aspecte ale răspunsului formal complet, la a cărui elaborare am lucrat. Ministerul este în prezent în dialog cu comunitățile autonome și cu organizațiile sectoriale, precum și cu serviciile tehnice ale Direcției Generale Agricultură a Comisiei Europene. Spania apreciază luarea în considerare de către Comisie a capacității planului de a contribui la consolidarea țesutului socioeconomic al zonelor rurale și de a răspunde cerințelor societății.

Acest document de progres răspunde scrisoarea trimisă la 31 martie de către CE în care aceasta a invitat statele membre să trimită, în termen de trei săptămâni, un răspuns inițial la observațiile lor cu privire la planurile strategice, înainte de a face publice scrisorile de observații trimise celor dintâi 19 țările care au primit această comunicare. Ministerul a publicat deja scrisoarea de observații pe 4 aprilie, pe site-ul său.

În răspuns, ministerul informează că în revizuirea strategiei plan, Spania va ține cont de noul context geopolitic rezultat din invazia rusă a Ucrainei. Planul strategic urmărește să pună bazele pentru ca sistemul agroalimentar să continue să fie un sector strategic al economiei spaniole, pentru care a fost concepută o utilizare mai eficientă a bugetului PAC cu un triplu obiectiv: o distribuire mai echitabilă a ajutorului; garanta respectarea angajamentelor și obiectivelor de mediu; și să activeze un set de măsuri pentru realizarea sustenabilității ecologice, economice și sociale a sectorului agricol (investiții, inovare, formare, consiliere și promovare a schimbării generaționale și reducerea decalajului de gen).

În ceea ce privește ridicarea unei ambiții mai mari în obiectivele de mediu și climat ale planului strategic, ministerul indică faptul că acestea vor fi realizate prin combinarea intervențiilor prevăzute în acesta și stabilirea unui nou cadru de reglementare care afectează domeniile relevante în această chestiune. Astfel, de exemplu, ministerul amintește că în prezent procesează o nouă reglementare privind fertilizarea durabilă, utilizarea produselor fitosanitare și a antibioticelor la animale, care va fi aprobată pe tot parcursul acestui an.

Angajamentele de mediu sunt reflectate în dedicarea 43 % din buget pentru ajutor direct pentru măsuri legate de monitorizarea climei. Eco-regimurile vor presupune mai mult de 1.100 milion de euro pe an pentru a remunera fermele care adoptă practici benefice pentru mediu peste nivelul de referință al eco-condiționalității. În ceea ce privește al doilea pilon, aproximativ 43 % din Planul de Dezvoltare Agrară a Fondului European ( FEADER) vizează propuneri în scopuri de mediu și climat.

Ministerul înțelege că setul de arhitectură de mediu propus în strategia planului reprezintă un pozitiv foarte semnificativ schimbarea în diferitele domenii observate de Comisie, cum ar fi utilizarea apei pentru irigații, lupta împotriva eroziunii și deșertificării, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității de absorbție a chiuvetelor sau conservarea și promovarea biodiversității și Red Natura 100.

Integrarea măsurilor referitoare la ajutorul direct (primul pilon) cu propunerile de intervenție pentru dezvoltare rurală (al doilea pilon) în diferitele comunități autonome, precum și cu ac situații finanțate din fondurile europene „Next Generation” (Planul de Recuperare, Transformare și Reziliență și PERTE Agrifood).

Mai multe informații Consultarea documentului trimis Comisiei (PDF) Plan strategic al Spaniei pentru postul PAC 2020 Site-ul Web al Planului de Recuperare, Transformare și Reziliență Sursa: Guvernul Spaniei – Spania răspunde observațiilor Comisiei Europene privind planul strategic al PAC