Ultima februarie, prefectul de Sondrio Salvatore Pasquariello a prezidat Consiliul Provinciei , ședința adunării plenare a „Tabelului Tehnic Agregate” constituită pentru gestionarea problemei eliminării materialelor de construcție pe teritoriul provincial.

În cadrul ședinței au fost prezentate două documente. aprobat definitiv – elaborat de grupul de lucru restrâns, format din reprezentanți ai Regiunii, Provinciei Sondrio, Arpa Lombardia din departamentul Lecco-Sondrio, Arma dei Carabinieri-Gruppo Forestale și S.EC.AM SpA – linii directoare pentru gestionarea deșeurilor din activități de construcții și demolare și vademecumul „sfârșitul deșeurilor ” pentru a oferi operatorilor din sector informații utile pentru clasificarea materiale si functionale la eliminarea corecta a acestora

Cele doua documente vor fi apoi transmise autoritatilor contractante , către asociațiile profesionale și asociațiile profesionale pentru o largă circulație.

Se definește și o nouă procedură – se arată în nota prefecturii – la să fie incluse în „Programul regional de gestionare a deșeurilor” care urmează să fie aprobat în curând, conform căruia în situații de urgență președintele Provinciei va putea comunica trebuie să creeze un anumit tip de instalație și Regiunea să dispună derogarea de la limitele stricte ale criteriilor de amplasare.

#O placere sa te cunosc. Evaluează acest site 00184 Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Centrală telefonică (+ ) 06. 4651

Sursa: Sondrio, ghid pentru eliminarea deșeurilor materiale de construcție aprobate