1.500 de farmacii din toată ţara sunt în insolvenţă, iar alte 400 au intrat în faliment, din cauza dificultăţilor cu care se confruntă sistemul de sănătate din România – se arată într-un comunicat al Colegiilor Farmaciştilor şi Medicilor. Reprezentanţii celor două colegii atrag atenţia şi asupra faptului că mai multe spitale mari din ţară au intrat la rândul lor în insolvenţă, iar Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti se află în incapacitate de plată.

Ministrul sănătăţii, Atilla Cseke, a declarat că datoria de 1,3 miliarde de lei faţă de sistemul sanitar va fi plătită din bugetul de stat, când vor exista bani. „Lipsa finanţării – se spune în comunicat – duce la un exod masiv al medicilor, în acest moment existând circa 4.700 de cereri de plecare în străinătate”.

Poliţia te verifică la pat
În această lună au intrat în vigoare noile reglementări privind concediile medicale. Angajaţii aflaţi în incapacitate temporară de a-şi desfăşura activitatea vor fi verificaţi la domiciliu la cererea angajatorului. Medicii de familie pot acorda certificate de incapacitate temporară de muncă pentru maximum zece zile, iar angajatorii au obligaţia ca, în termen de şase zile de la primirea unei solicitări în acest sens, să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate declaraţia cu numele angajaţilor aflaţi în incapacitate de muncă şi numele medicilor care au aprobat concediul medical.

Pacientul completează la medicul de familie o declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi exprimă acordul să-şi anunţe angajatorul în 24 de ore şi să comunice adresa la care poate fi găsit în anumite intervale orare. Angajatorul poate cere Poliţiei să verifice dacă angajatul se află la domiciliu, dar nu are voie să intre în casa pacientului. Comisia care se va deplasa la domiciliul pacientului va încheia un proces-verbal, care va fi semnat şi de pacient, iar în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliu, se sistează plata concediului medical.

Medicii şi bolnavii se opun noii legi a concediilor medicale
Colegiul Medicilor din România şi Coaliţia Organizaţiilor Bolnavilor Cronici din România au sesizat Avocatul Poporului cu privire la aspecte care vizează neconstituţionalitatea Ordonanţei de Urgenţă nr. 36/2010 privind modificarea şi completarea OG 158/2005 privind concediile şi îndemnizatiile de asigurări sociale de sănătate.
Cele două organizaţii au solicitat Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională: „Efectuarea acestui control poliţienesc al prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată de către organele de poliţie, în condiţiile în care nu există niciun fel de garanţii legale de natură să asigure evitarea unor abuzuri, aduc atingere dreptului la integritatea psihică a persoanei respective. Putem imagina nenumărate situaţii în care persoana respectivă, bolnavă fiind, din motive neimputabile (imobilizare la pat, pierderea cunoştinţei, părăsirea de urgenţă a domiciliului pentru scurte perioade de timp pentru procurarea de medicamente etc.) nu este prezentă permanent la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată. Permanenta teamă de a nu fi găsită de către organele de control creează persoanei respective o stare de tulburare care îi afectează integritatea psihică”, se arata în motivarea acţiunii. „Sunt încălcate grav drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, practic se instituie principiul periculos, de sorginte totalitară, al limitării severe al dreptului de liberă circulaţie şi al arestului la domiciliu, arest cosmetizat sub formă la fel de gravă „arest pe caz de boală”, decis printr-o măsură pur administrativă, în absenţa totală a controlului vreunei instanţe de judecată”, adaugă dna. prof. Alina Sirca, care a sesizat în nume propriu Avocatul Poporului.

Contribuţia la fondul de sănătate ar putea creşte

Directorul Casei Naţionale de Sănătate, Adina Geană, a anunţat posibilitatea creşterii contribuţiei la fondul de sănătate de la 10,7% la 14%, însă preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă, infirmă categoric declaraţia acesteia.

Directoul CNAS a spus că lucrează împreună cu Ministerul Sănătăţii la un proiect care ar majora această contribuţie, ca o soluţie de a face faţă subfinanţării (generată de numărul mare de categorii exceptate de la plata contribuţiei pentru sănătate şi nivelul mic de colectare a acestei contribuţii, dar şi de scurgerea banilor din sistem). Adina Geană susţine că, dacă s-ar accepta creşterea de la 10,7%, cât este acum partea angajatului şi a angajatorului, înapoi la 14% (adică 7% plus 7%, acestea fiind cotele la care a debutat de fapt sistemul în 1999), ar majora fondul asigurărilor de sănătate în procent de aproximativ 20%.

Reprezentanţii sectorului privat au propus introducerea obligatorie a asigurărilor private de sănătate, folosite şi în alte ţări. O propunere concretă a venit din partea directorului unei unităţi medicale private, care a propus Casei Naţionale de Asigurări ca prestatorii de servicii pe paraclinic spitalicesc să presteze activităţi fiind remuneraţi în baza unor bilete la ordin cu dată de plată în anul următor, pentru a degreva în felul acesta şi bugetul. Alte soluţii de rezovare a problemelor din domeniu sunt creşterea procentului din produsul intern brut alocat sănătăţii, reevaluarea categoriilor scutite de la plata contribuţiei la fondul de sănătate, introducerea coplăţii, descentralizarea managementului spitalelor şi parteneriatul public-privat.