Sibiul rămâne în continuare foarte căutat de turişti. Dacă în anul 2009 suma totală încasată din taxa hotelieră a fost de aproape 1,4 milioane lei, în primele zece luni ale anului 2010, suma se ridica la peste 1,2 milioane lei, respectiv mai mult decât dublă comparativ cu 2005.  Începând cu anul 2007, anul capitalei culturale, primăria a încasat în fiecare an peste un milion de lei din taxa turistică, iar în 2008 în visteria oraşului au  ajuns aproape 1,7 milioane lei.

În aceste zile, Sibiul este promovat la două târguri de turism, din Viena şi din Stuttgart, ocazie cu care primăria a editat un nou ghid: „Sibiu. Tânăr din 1191. Oraşul Breslelor”. Tipărit în condiţii grafice deosebite, în limbile română, germană şi engleză, ghidul are ca temă fostele bresle ce au funcţionat în Sibiu. Tema breslelor sibiene a fost aleasă tocmai pentru că activitatea şi moştenirea arhitecturală şi culturală a acestora a contribuit în mod esenţial la conturarea profilului ca oraş meşteşugăresc, o locaţie economică recunoscută încă din acea vreme. Ghidul propune un traseu turistic cu o durată de aproximativ 1 oră şi 45 de minute, traseu ce include principalele obiective turistice ale centrului Sibiului, punând  accentul şi pe Oraşul de Jos şi incluzând o scurtă descriere a principalelor evenimente culturale din Sibiu.

Broşura va fi tipărită într-un tiraj iniţial de 3.500 de exemplare în limba română, 5.000 de exemplare în limba germană şi 1.750 de exemplare în limba engleză. Broşura va fi disponibilă şi on-line, pe site-ul instituţiei, începând cu luna februarie a acestui an. Materialele vor fi distribuite la târgurile de turism din ţară şi străinătate, delegaţiilor oficiale care vizitează Primăria Sibiu şi în baza parteneriatelor cu agenţii de profil care vor fi prezente la târguri de turism.