Senatorii au adoptat ordonanţa care prevede desfiinţarea învăţământului la distanţă la Universitatea „Spiru Haret”. Universitatea încetează şcolarizarea pentru toate specializările acreditate la forma de învăţământ la distanţă. Senatorul Ecaterina Andronescu a afirmat că Ministerul Educaţiei a constatat în urma controalelor  că niciunul dintre criteriile ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) nu era respectat în această universitate. Senatorul Dumitru Oprea, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a criticat prevederea potrivit căreia Universitatea „Spiru Haret” este monitorizată pe o perioadă de trei ani, acuzând-o pe Ecaterina Andronescu că este primul om care a încălcat legile ARACIS.
Studenţii înmatriculaţi la „Spiru Haret” la ID sau la frecvenţă redusă în perioada 2005-2008 au dreptul să-şi continue studiile la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministerului Educaţiei în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Studenţii înmatriculaţi în perioada respectivă la specializarea Drept, cu o durată de trei ani, au dreptul de a-şi completa studiile la patru ani la specializări sau programe de licenţă acreditate.

 

O decizie definitivă în privinţa legii va fi luată la Camera Deputaţilor.